#710. Svar på Liams debattartikel om att HR måste kunna räkna.

2013-05-24 -

Liam Ulvhag har i en debattartikel på HRsociety tagit upp en sak som vädrats med jämna mellanrum de senaste 20 åren. Att HR måste lära sig räkna och menar att bara vi har nyckeltal och ekonomiska tal på vad en t ex kompetensutveckling ger i ROI (Return On Investment) så får vi gehör och plats i ledningsgruppen. Han menar också att HR måste rycka upp sig. Det senare kan jag hålla med om, men jag anser att ekonomer räknar då dom är utbildade för det och HR arbetar med ”mellanmänskliga relationar” och är bra på det. Sen anser jag att det är en myt att HR inte kan räkna, oftast har dom den ekonomiska kunskapen som krävs, men allt är inte svart och vitt.

Johan Berglund Handelshögskolan har skrivit en bok ”De otillräckliga – en studie i personalspecialisternas kamp för erkännande och status”. Där det kommer fram att det är mer en kaxighet att föra ut sina argument som behövs, inte avsaknad av ekonomiska kunskaper.

Att HR behöver rycka upp sig håller jag med om, kanske inte på samma grunder som Liam, men ändå. HR arbetar ofta med att gjuta olja på vågorna och okritiskt effektuera vad ledningen bestämmer, istället för att vara i ”lojal opposition” och föra fram sina eventuella motargument.

Som exempel kan jag nämna Professor Alvessons som menar att 70% av centralt beslutade förändringsarbete misslyckas eller inte når sina mål. Alla inom HR vet att förändringsarbete har en kostnadssida, men för tyvärr inte alltid fram den. Men jag brukar hänvisa till Birgitta Södergren från Handelshögskolan i Stockholm och nu på IPF som har listat upp förändringens osynliga kostnader.

-oro, stress

-informationssökande rykten

-Yrkesroll och professionell identitet utmanas.

-”Nätverksfrakturer”, och relationer ansträngs.

-Internpolitik och maktspel.

-Kompetensförluster – bra personer slutar.

-Kompetensomställning tar resurser.

-Kompetensuvecklingsvacuum” – utveckling stannar av.

-Samarbetsmönster oklara – vem har ansvaret nu?

-Handlingsförlamning – ”I väntan på Godot”.

-Internfokus i stället för kund-fokus.

Ovan listade argument förstår varenda VD att det kostar pengar, mycket pengar. Det gäller för HR mer att föra fram argumenten än att räkna ut ROI på  t ex maktspelet och att man har internfokus istället för kundfokus.

Vi ser också att ekonomismen ifrågasätts alltmer,  det kortsiktiga kvartalstänket får allt fler kritiker och bolag lämnar börsen då det inte går att göra långsiktiga investeringar utan att börskursen faller om det inte blir en direkt avkastning.

Nej jag ser nog mer att HR har framtiden för sig om man nu är beredd att ta över stafettpinnen från ekonomerna. Men då måste man vara mer högljudd och ta för sig i diskussioner. Kom ihåg Jörgen Ooms visdomsord ”Proud people Performe” Det räcker långt .

Janne Carlzon sa på 80-talet ”Riv Pyramiderna” nu har vi haft en strukturexplosion i 25 år, nu kommer kanske tiden för ”riv processerna”.

Liam Ulvhags debattartikel. http://www.personalledarskap.se/nyheter/som-profession-ar-det-dags-att-vi-rycker-upp-oss/33254.pl

 

 


Permalink   Allmänt  
 
Kommentarer
Bloggkommentarer är en omodererad tjänst på HRsociety. HRsociety ansvarar inte för innehållet, det gör varje skribent själv.

Postat av: Liam (http://www.ulvhagonhr.com)
2013-05-30 07:52:25 - Jag förstår vad du säger men att inte räknar på HR både i termer of effektivitet och ROI är knappast kundinriktad. Att vara kaxig och för ut argument utan att ha en grund att stå på dvs siffror känns som dålig råd till HR-medarbetare som bemöts av pressade linjechefer som vill veta vilken effekt HR satsningar har och hur det hjälper att nå resultat. Något som kunden (chefen) är intresserade av och därför bör inte glömmas bort.

Postat av: Mårten Westberg (http://www.eiba.se)
2013-05-30 09:45:25 - Jag håller med Liam här, och använder mig ofta av ett enkelt test. Kapitalomsättningshastighet.
Om du måste fråga om kapitalomsättningshastigheten bör vara hög eller låg så är du inte redo att föra en strategisk diskussion i någon ledningsgrupp.

Postat av: Magnus Dalsvalll
2013-05-30 15:34:22 - Föga förvånande kommentarer, fast vad jag sger att HR kan ekonomi. Sedan att ni har olika termer som ni rör er med som ni inte ens själva har definierat och standardiserat. Titta på erat eget skrå och se hur det står till. Sedan som Mårten påstår att du inte har något i en ledningsgrupp att göra om du inte kan kapitalomsättningshastighet tycker jag inte är korrekt. Menar du att ledningsgruppen enbart ska bestå av mätglada ekonomer? Då blir det inte mycket gjort och vad kostar det?

Postat av: Liam Ulvhag (http://www.ulvhagonhr.com)
2013-05-30 17:37:29 - Jag menar att de flesta HR medarbetare kan helt enkelt inte ekonomiska beräkningar. De hittar inte runt en balansräkning eller resultaträkning - det är kanske ingen som begär att de kan göra just detta i alla lägen heller men det är naivt att tro att det inte är viktigt för även HR att bevisa sin effektivitet och påverkan på företagets resultat. Om alla HR aktiviteter har en ROI på 400% och du kan bevisa det så är det kanske inte så svårt att be att få flera medarbetare till HR-funktionen eller investeringar i olika HR-program. Tror får man göra i kyrkan - HR ska ha fakta. Det är inte ett orimligt krav från linjen.

Postat av: Magnus Dalsvalll
2013-05-30 18:57:38 - Dom som läser på på universitetet har en grundutbildning i ekonomi. Det räcker de behöver inte ha 3 års ekonomistudier för att klara att prata HR. Allt kan heller inte mätas där har du och jag olika utgångspunkter. Konstigt att det har fungerat för mig i alla år, har varit med att genomdriva ett av de årets största bolagsaffärer två gånger trots att jag bara är HR. Jag klarar tydligen av att driva mitt företag också.
En VD eller ledningsgrupp behöver klara besked om vad som gäller och man måste tala om konsekvenser. Det är en del som HR kan vara dålig på, de effektuerar tyst bara kortsiktigt ekonomisk tänkande som neddragningar, omorganisationer som är dömda att misslyckas. Varför om alla andra är så duktiga att räkna ROI sker så ortoligt många dumma beslut som HR har kunnat sätta stopp på genom att beskriva konsekvenser.


Postat av: Magnus Dalsvalll
2013-05-30 19:23:39 - Vill tacka alla för de positiva kommentarer jag har fått i övrigt till blogginlägget. Både på seminariet som var idag som på facebook och twitter.


Postat av: Liam Ulvhag (http://www.ulvhagonhr.com)
2013-05-30 20:17:19 - Det bör påpekas att man inte behöver tre år att lära sig räknar en ROI man kan lära sig detta på en dag.. Att du driva eget med den framgång du gör visar kanske på ett viss ekonomisk förståelse eller hur .. Allt kan inte vara tur, kunskap och pondus?

Postat av: Cecilia Stenberg (http://mcstenberg.com/)
2013-05-30 20:20:29 - Varför tar ni ett antingen eller-perspektiv på frågan? Som jag ser det vore det väl optimalt om HR kunde tala "ekonomiska" så de får med sig ÄVEN ekonomer i HR-tänket och samtidigt beskriva konsekvenser - och än bättre - samarbeta med ekonomiavdelningen för att räkna fram kostnader mm av konsekvenserna. Jag märker att många tänker i antingen eller, som om vi vore varandras fiender (ekonomer och HR-folk) när vi snarare skulle kunna göra storverk tillsammans. Men det kräver prestigelöshet och samarbetsvilja. Från båda yrkesgrupperna.
Svar: Visst är det så Cecilia. Men jag blir så trött på alla ekonomer som skriver att HR inte kan ekonomi och dom måste kunna mer osv. Ska alltid HR vända den andra kinden till, vi har gjort det i 20 år och inte har det blivit bättre för det. Jag har alltid samarbetat med ekonomer och det har gått jättebra, men ibland så blir i alla fall jag trött på tjatet att HR måste kunna mer ekonomi. Som jag även skrev. HR är bra på mellanmänskliga relationer och Ekonomer på ekonomi. Kan det inte få vara så och samarbeta istället.
Magnus Dalsvall


Postat av: Liam Ulvhag (http://www.ulvhagonhr.com)
2013-05-30 20:31:26 - Bra sagt.. Helt rätt

Postat av: Magnus Dalsvalll
2013-05-30 23:10:08 - Visst är det så Cecilia. Men jag blir så trött på alla ekonomer som skriver att HR inte kan ekonomi och dom måste kunna mer osv. Ska alltid HR vända den andra kinden till, vi har gjort det i 20 år och inte har det blivit bättre för det. Jag har alltid samarbetat med ekonomer och det har gått jättebra, men ibland så blir i alla fall jag trött på tjatet att HR måste kunna mer ekonomi. Som jag även skrev. HR är bra på mellanmänskliga relationer och Ekonomer på ekonomi. Kan det inte få vara så och samarbeta istället.
Ändra

Postat av: Liam Ulvhag (http://www.ulvhagonhr.com)
2013-05-31 08:40:16 - Intressant att det blir så vi och de i denna diskussion - och jag tycker att det är en mycket viktig diskussion. Jag är ingen ekonom men in mina linjebefattning har jag alltid fattat beslut baserat på siffror inklusive den mänskliga delen. En business case är viktig om man ska prioritera bland olika investeringar. Jag har aldrig sett ett företag som har så mycket pengar att de inte är intresserad av en business case (på något sätt) just för att välja bland alternativ. Sedan är det så att HR är utvecklare och förvaltare och några av de största processer som ett företag använder och att inte kunna mäta enkla saker som hur många, vad kostar det, hur ofta blir det fel osv känns lustigt.

Postat av: Magnus Dalsvalll
2013-05-31 08:54:15 - Det kanske beror delvis på ditt anslag i din debattartikel och ett resonemang utifrån en ekonoms perspektiv.
Det finns en forskare Birgitta Södergren som när hon var på Handelshögskolan gick ut med att allt går inte och mäta. Ibland måste man inse det. Kanske inte ens värt mödan. jag har sett så många totalt värdelösa mätresultat som mer kostat pengar och tid än korrekta svar.
En del är duktiga på människor och en del är duktiga på siffror. Varför ska alla vara duktiga på siffror enligt ditt resonemang. Bättre att man samarbetar utifrån sina olika professioner,

Postat av: Mårten Westberg (http://www.eiba.se)
2013-05-31 13:39:54 - Cecilia, du har en riktigt bra poäng. Det blir onödig polemik här.
Självklart har HR mycket att tjäna på att bli duktigare på ekonomi. Kapitalomsättningshastighet är ett exempel på något även en icke-ekonom i en ledningsgrupp bör förstå.
Att en del i HR är svårt att mäta är också sant. Att nöja sig med det är dock att göra det svårt för sig i ledningsgruppen. Birgitta Södergren ägnar ju själv en stor del av sin forskning till att mäta olika HR-relaterade processer.

Postat av: Liam Ulvhag (http://www.ulvhagonhr.com)
2013-06-02 12:53:57 - En fabel om att mäta HR! Jag ser att du har skrivit rubriken - "Idiotstämplat som bakåtsträvare" Jag hoppas innerligt att du inte refererar till denna debatt - det vore hemskt tråkigt att inte kunna ha olika åsikter i en debatt! I alla fall med risk för att göra skadan värre har jag skrivit en liten fabel om Att mäta HR som bygger på två riktiga HR-funktioner - sedan förstås har jag ändrat lite. Syftet är dock att illustrera min poäng från mitt första debatt artikel. Läs den här -

http://www.consultatum.se/ulvhag-on-hr/en-fabel-om-att-mata-hr/
Svar: Det räcker inte bara att läsa en rubrik för att tro något. Då bör man läsa den bloggen också och den handlar om något helt annat. Sociala medier. Sen tycker jag fortfarande att ekonomer ska vara bra på ekonomi, mattematiker på att räkna och HR bra på mellanmänskliga relationer. Sedan samarbetar man, inte svårare än så. Förstår inte att alla tjatar om att HR ska lära sig det ena och det andra från andra dicipliner som att det vore det enda rätta.
Magnus Dalsvall


Postat av: Liam Ulvhag (http://www.ulvhagonhr.com)
2013-08-07 17:52:57 - Intressant med den nya debatt artikeln .. kan inte mer än instämma

http://www.personalledarskap.se/nyheter/dags-for-hr-att-ta-plats-i-styrelserummet/33266.pl

Postat av: Annica Bergdahl
2013-09-10 09:14:04 - Varför detta fokus på HR:s ekonomiska kunskaper. Att kunna räkna vet alla är en viktig kunskap, men borde inte ekonomerna städa utanför sitt eget hus först?
Som HR har jag ofta fått hjälpa ekonomer att både tänka vettigt och att räkna rätt.

Kommentera inlägget här:
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


 Bloggens startsida
Till bloggens startsida
 Senaste inläggen
#744 sista bloggen på P&L

#743. Vad väljer/föredrar HR - människa eller system?

#742 Lugnt på jobbet för en aktivare fritid?

# 741. Öka effektiviteten men glömmer vi människan?

#740 Snälla kan vara farligare!

 Arkiv
Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

November 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009

Januari 2009

December 2008

November 2008

Oktober 2008

September 2008

Augusti 2008

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008

December 2007

November 2007

Oktober 2007

September 2007

Augusti 2007

Juli 2007

Juni 2007

 Favoritlänkar
DN-artikeln

Facebooksidan

HR-akuten

HRsociety

Noden

 Sök på Magnus HR-blogg
 
 Magnus HR-blogg
Namn: Magnus Dalsvall
Ålder: 54 år
Jobb: HR-trendspanare, debattör i HR och partner i HR-akuten.
Snabbcv: Personalman Volvo Aero Engine, Personalchef/direktör på SAS Sverige, BP Sweden, Telia Data, FMV och Solna stad
På gång: 2008 års HR-visionär, driver en tankesmedja och har startat ett nätverk: Fenix- HR ut ur askan.
Privat: En son Douglas 18 år, hundägare till Ozzi en Bearded Collie
HRsociety är tidskriften Personal & Ledarskaps digitala mötesplats och presenteras i samarbete med Sveriges HR-förening.
Frågor om annonsering och nyhetsbrev besvaras av Fredrik Johnsson på Annonshuset AB, tel. 08-662 75 04.
Frågor om HRsocietys Internetverksamhet skickas till info@hrsociety.se eller ring 08-545 684 01.

Övriga frågor hänvisas till Personal & Ledarskap eller Sveriges HR-förening.


Bloggtoppen.se