Las motverkar jämställdhet och mångfald

2009-04-30 -

Läste i DN att konsekvenserna med LAS innebär att Volvo Lastvagnar ökar sin medelålder med åtta år, kvinnoandelen minskar från 20% till 8%. Det är kvinnor, ungdomar och invandrare som drabbas mycket hårt och då har vi till exempel redan nu Europas högsta ungdomsarbetslöshet, för att inte tala om det kompetensslöseri som vi har idag med våra invandrare.

Inom HR/personalområdet har vi ett flertal år arbetat med att öka jämställdheten, mångfalden, men det konstiga är att så fort något händer så kastar vi de gamla arbetsmetoderna bakom ryggen och som Pavlos hundar följer nya direktiv. En bra HR-chef är tyst och gör som man säger och får absolut inte uttrycka sin åsikt om att till exempel LAS kanske behöver moderniseras. En HR-chef som har en egen uppfattning kan betraktas som ett hot och köps ut. Flera rekryteringsfirmor jag har kommit i kontakt med, samt kollegor som även de har vittnat om att rekryteringsbolagen oftast söker en HR-person som är en tyst förvaltare som gör vad man blir tillsagd (lite tillspetsat). En kollega fick bland annat den feedbacken efter intervjun att "du har åstadkommit för mycket, det händer saker runt dig och det är den här organisationen inte intresserad av".

Jag känner massor av HR-chefer som verkligen gör skillnad på sina arbetsplatser och som vågar synas  Intresserad? hör av dig.

I övrigt heder till Lennart Jeansson (ingen HR-person tyvärr) som i ett brev gick ut och och kritiserade LAS som fick till konsekvens att han inte fick arbetet som ordförande i AMF. Visst är det känsligt, men kan vi inte ens inom HR ha en debatt om LAS så är det inte speciellt högt i tak inom vårat skrå heller. För vilka om inte HR borde Lobba för att modernisera LAS:


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Magkänslan konserverar

2009-04-29 -

Fortfarande idag så används eller förordas "magkänslan" alltför ofta i rekryteringssituationer, trots att forskning visar att "magkänslan" betyder att du har en person som är lik dig och därför attraheras du av personen. Med andra ord så anställs personer som är väldigt lika varandra och det skapar en homogen organisation som inte förvånar, men den konserverar också enligt mig.

En organisation som är homogen är utsatt för stora risker när det blåser ute på marknaden så med andra ord borde magkänslan elimineras om man bryr sig om framtiden.

I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckans trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Globaliseringen förändrar ledarstilen

2009-04-24 -

En stor del av ledarutbildningen utgår från det svenska ledarskapet med konsensus, demokratiskt och delegerande som ett rättesnöre. Men vad händer när globaliseringen med företagsförvärv och ledningar från helt andra kulturer kommer in och vill sätta sin prägel på verksamheten? Min erfarenhet hitintills är inte att de anpassar sig till den "svenska modellen" utan verkar enligt de metoder och ledningsfilosofier som de är vana med.

Har vi funderat på vad ett asiatiskt ledarskap har för inverkan på hur det slår på det interna ledarutvecklingsprogrammet, eller kör vi på enligt samma modeller som vi alltid har gjort?  Enligt DN så består den japanska ledarskapsmodellen av moroten och piskan som grund, tydligt präglad av hierarkier. Medarbetarna tas väl om hand men har ingen trygghet. Besluten är snabba, oåterkalliga och aldrig ifrågasatta.

I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckans trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Minskas produktiviteten av medarbetarsamtal?

2009-04-23 -

I många företag och kommuner blir det en allt mer  intensiva jakt på att skära bort onödig tid och därigenom  kunna minska på personalstyrkan. En av de första åtgärdena blir att ta bort all kompetensutveckling. Varför hålla på med utbildningar, de ska väl vara färdigutbildade när de kommer hit verkar vara ett resonemang/åsikt som många verksamhetschefer tar till sig idag.  Nästa steg att skära bort "onödig" tid i en lean-process är nu att ta bort medarbetarsamtalen. Varför ska alla anställda minst en gång per år i ett par timmar tas från produktionen för att prata om förutsättningar och möjligheter? Tas den tiden bort kan personalstyrkan säkert minska med några personer och chefen får mer tid över för att styra och kontrollera att alla sköter sig. Ett annat alternativ inspirerat av speeddating eran är företagen väljer snabba medarbetar- och lönesamtal som får högst ta 15 minuter per medarbetare.  Det här är tyvärr inget skämt utan det sker på en del arbetsplatser i dagsläget. Inget som kanske företagen går ut och skryter om men en realitet i finanskrisens namn. Men det är säkert på sådana arbetsplatser där cheferna inte håller lönesamtal utan meddelar den nya lönen via postgång och cheferna tycker att personalen tar onödigt mycket tid för dom när de istället vill hålla på med sina budgetkalkyler.

Men det är ett oerhört kortsiktigt tänkande som inte ens kortsiktigt ger positiva resultat för verksamheten.  Signalen man skickar ut till de anställda är rätt krass och klar, där man ses som en belastning och kostnad istället för som en tillgång och möjliggörare att företagets mål och vision uppnås. Jag tror och hoppas att de företag som använder sig av dessa metoder kommer till insikt av att de kommer att förlora både kompetens och möjligheter genom sitt agerande. Samt ryktet på arbetsmarknaden inte blir det bästa och hur bra rustad är man då när det vänder? Får man de bästa talangerna då?

I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckans trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Finanskrisen sänker glastaket

2009-04-22 -

Finanskrisen riskerar att cementera gamla hierarkier vilket innebär att företagen väljer män i högre grad än tidigare och försvårar ytterligare för kvinnor att komma fram på ledande positioner enligt VA som relaterar till en undersökning som företaget Hudson har gjort. Se länk till artikeln HÄR.

Det konstateras vidare att de ledaregenskaper som ansågs moderna var öppenhet, hjälpsamhet och lojalitet. Egenskaper som förknippas med ett kvinnligt ledarskap, men det hjälper tydligen inte i den rådande konjunkturen. De kvinnor som anställdes som chefer hade mer anammat de manliga krarktärsdragen.

Så finanskrisen utöver att det kanske cementerar ett gammalt tänk, sorterar även bort bra ledare och eliminerar allt arbete med en jämn könsfördelning och hindrar ungdomar att komma ut i arbete. Hur är det med "brandingarbetet" numera i företagen?


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Dumskallarnas sammansvärjning?

2009-04-19 -

Finns det ett stort "groupthink" bland svenska VD:ar, journalister och bankfolk där det är en eländessyn som måste förmedlas då de i sin panik inte kan se något annat?

Nu senast så steg Trelleborgsaktien med 25% på en dag, börsen fick glädjefnatt, vaddå ett svenskt industriföretag som gjorde en rejäl vinst första kvartalet i år? Alla togs på sängen och det verkar som VD:n själv blev överraskad då han tidigare gått ut och varslat, gett dystra framtidsprognoser samt även "vinstvarnat" Men det har ju visat sig i en undersökning att 80% av våra börs vd:ar har en negativ framtidssyn och han var väl en av dom så förblindad att han inte ens såg sin egen vinst eller??

Jag kunde till min förvåning läsa att Upplands län har Sveriges lägsta arbetslöshet, 2,1% och att det i Sverige var runt 4,6% arbetslösa. Jag levde  i tron att vi redan var uppe i minst 10% arbetslöshet med tanke på allt som skrivs i media. Det är ju faktiskt så att 95% av arbetsföra befolkningen har jobb, i alla fall kan jag tycka att det känns skönare att tänka så.

Bankvärlden verkar bli mer introvert än någonsin, vill ha in pengar men inte ge någon ränta och lånar ut pengar gör de ogärna, även om de där ser till att ta en för omständigheterna rejäl ränta. Däremot ser de inga problem med att använda pengarna internt i förmånsprogram, klart att det sticker i ögonen på folk, det skulle en sjuåring kunna se som stod utanför kretsen.

Visst är det problem det inser jag, men det finns även positiva signaler allt är inte som på Saab. Det behövs en kraft som bryter det groupthink som nu råder i olika styrelser och ledningsgrupper och tidningsredaktioner. Någon som ser ett lite längre perspektiv och vågar säga emot alla domedagsprofeter och som ser till att fokus kommer på att hitta lösningar, ta marknadsandelar och får in lite flexibilitet och handling i tänkandet. Här kanske HR skulle ta en roll istället för att enbart agera städgumma. Eller är det så illa att processes och leantänkandet har tryckt på den röda stoppknappen och ingen vet hur de ska releasa den?


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
En VD som skapar rädda organisationer

2009-04-15 - Jag kan inte låta bli att undra hur ledarklimatet är i en organisation som AMF där VD:n vill flytta sitt pensionskapital för att undgå nedskrivning av värdet. Han påstår sedan att han inte har hört några som har opponerat sig mot det i organisationen. Nu visar det sig dock att det finns handläggare som har protesterat mot förfarandet och som då förmodligen har helt ignorerats. Det är i alla fall inget tecken på ett ledarskap som lyssnar och är coachande utan tvärtom här har det pekats med hela handen. Ett sådant ledarskap skapar tysta och rädda organisationer och den typen av ledarskap håller förhoppningsvis på att fasas ut i och med generationsskiftet.

I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckans trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Gästbloggare Uggelberg om "pampsot och falska pudlar"

2009-04-08 -

I dag har jag bjudit in HR-veteranen Georg Uggelberg som gästbloggare. Han har under snart 60 år varit verksam inom personalområdet som personalchef, författare och konsult. Mycket vatten har runnit under broarna och många skandaler inom näringslivet har avslöjats. Med vårvinterns debatt om bonusar med åtföljande "pudlar" vill Georg relansera sitt gamla begrepp "pampsot"

och nylansera uttrycket " falsk pudel".


...........................


När det som händer händer minns jag begreppet "Pampsot" som jag lanserade för några år sedan.  Dags att ta upp det igen i tre avseenden:


1.  Vad är det som sker när respekterade och bra medborgare sucessivt drabbas av "Pampsot"

(- en personlighetsförändring som leder till missbruk av makt för egen vinnings skull). Förändras deras värderingar och hur sker det? Kan ett test varna för bristande immunförsvar för maktens frestelser.


2.  Hur förbereds blivande makthavare för att möta de frestelser som makt, kameraderi, mutor, korruption, fusk och "falska pudlar" leder till.  (En falsk pudel är en bortförklaring förklädd till ursäkt.)


3.  Vad tjänar ledarutbildningar, etikseminarier och värdegrundsprojekt till?  Alla som nu är i blåsvädret har gått flera ledarutbildningar, varit resurspersoner vid etikseminarier och syns nu aktiva i värdegrundsprojekt.

Vore det inte på sin plats med en pudel från våra ledarinstitut, etikforskare och värdegrundskonsulter.Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Sparstrategin håller inte

2009-04-06 -

I veckans analys i senaste numret av trendspanaren kan man läsa att de belgiska forskarna Thietart & Wivas har identifierat tre olika  typiska strategier som används vid kriser av bland annat ekonomisk karaktär.

1. Mobiliseringsstrategin (d v s  att sätta saker i rörelse) - man samlar kraft i organisationen och ökar aktivitetsnivån mot kunder och produkter.

2. Nisch strategi - man analyserar noggrant efterfrågan och avnämare. Sedan fokuserar man på att utveckla unika produkter.

3. Sparstrategi - endera selektiva besparingar eller generella (osthyvel). Man får tillfälligt stopp på utflödet på pengar.


Det visade sig att kombinationen av dessa tre var det mest framgångsrika. Enbart besparingar visade sig fungera ett kort tag sedan började organisationen förlora både prestanda och rykte. I vissa fall så höll organisationen på att haverera.


Jag frågar mig varför så många så envist håller fast vid alternativ tre - sparstrategin när vi nu hanterar finanskrisen. Men det är klart ett bra läge för andra mer medvetna att kapa åt sig marknadsandelar från de som slentrianmässigt går in i sparfällan.

I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckans trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Företagande   Kommentarer (4)   Trackbacks ()
 
Våren mot finanskrisen

2009-04-02 -

I  morse när jag var ute och gick min morgonpromenad med hunden Ozzie småmuttrande över en hemsk bild på mig och hunden som har en förmåga att dyka upp i media, idag i DN och allt annat elände i finanskrisens spår. Tänkte då på Anders Borgs uttalande igår om att allt kommer att bli mycket värre fram till 2012. Elände, elände, inte tusan blir man inspirerad och glad av det och bland det värsta jag vet är att känna sig tungsint för då försvinner glädjen och kreativiteten.

Men varför är det så lätt att halka in/med i ett negativ tänk? När det gäller finanskrisen så är det inte så svårt då olika forum verkar tävla med varandra att vara "mest" negativ och nu senast Anders Borg. Kan möjligen Anders Borgs strategi vara att måla upp ett så stort elände och blir det förbättringar redan i höst kan de ta åt sig äran av sina stimulanspaket som snart ska publiceras? Den tanken fick mig på lite bättre humör för är man med i facebook gruppen "våga vägra lågkonjunktur" så är man. Vi har ju både ABB och Ericsson som har tagit hem stora exportordrar så helmörkt är det ju inte.

Borde inte en av HR:s viktiga uppgifter idag vara att motverka dysterkvistar och se möjligheter istället för att haka på i eländesträsket, så se till att leta positiva tecken och hitta möjligheter då mår alla mycket bättre. Det här med bilden blev då en futtig sak som inte är värd att bry sig om, det är ju trots allt kul att få vara med och våren är på väg, bara det och genast kändes det mycket bättre.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (5)   Trackbacks ()
 
Proaktiva kommuner!

2009-04-01 -

En ljuspunkt i "mörkret" när det gäller ungdomarnas arbetssituation är att enligt en undersökning från SKL så erbjuder åtta av tio kommuner ungdomar sommarjobb. Var fjärde kommun erbjuder dessutom alla som söker ett sommarjobb. Jag tycker att det är en bra och proaktiv strategi i dessa kommuner och bra för framtida rekryteringar. Hur gör din kommun?
Nu den första april är jag på PVD-dagarna i Uppsala vi kanske träffas där.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
 Bloggens startsida
Till bloggens startsida
 Senaste inläggen
Las motverkar jämställdhet och mångfald

Magkänslan konserverar

Globaliseringen förändrar ledarstilen

Minskas produktiviteten av medarbetarsamtal?

Finanskrisen sänker glastaket

 Arkiv
Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

November 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009

Januari 2009

December 2008

November 2008

Oktober 2008

September 2008

Augusti 2008

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008

December 2007

November 2007

Oktober 2007

September 2007

Augusti 2007

Juli 2007

Juni 2007

 Favoritlänkar
DN-artikeln

Facebooksidan

HR-akuten

HRsociety

Noden

 Sök på Magnus HR-blogg
 
 Magnus HR-blogg
Namn: Magnus Dalsvall
Ålder: 54 år
Jobb: HR-trendspanare, debattör i HR och partner i HR-akuten.
Snabbcv: Personalman Volvo Aero Engine, Personalchef/direktör på SAS Sverige, BP Sweden, Telia Data, FMV och Solna stad
På gång: 2008 års HR-visionär, driver en tankesmedja och har startat ett nätverk: Fenix- HR ut ur askan.
Privat: En son Douglas 18 år, hundägare till Ozzi en Bearded Collie
HRsociety är tidskriften Personal & Ledarskaps digitala mötesplats och presenteras i samarbete med Sveriges HR-förening.
Frågor om annonsering och nyhetsbrev besvaras av Fredrik Johnsson på Annonshuset AB, tel. 08-662 75 04.
Frågor om HRsocietys Internetverksamhet skickas till [email protected] eller ring 08-545 684 01.

Övriga frågor hänvisas till Personal & Ledarskap eller Sveriges HR-förening.


Bloggtoppen.se