Alla lika?

2008-07-31 -

Enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvård-Lägesrapport 2007 får högutbildade bättre vård än lågutbildade personer. Personer med svensk bakgrund får bättre vård än personer med utländsk härkomst. Likaså konstateras att bristande genusperspektiv bidrar till ineffektiv vård och onödiga kostnader.

Här vore det väl läge att satsa på kompetensutveckling av personal och chefer för att komma tillrätta med orättvisorna istället för att blunda för verkligheten.


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Norge rekordhöjer statliga chefslöner

2008-07-30 -

Med den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden har det varit nödvändigt att höja lönerna rejält för att kunna rekrytera bra ledare. Särskilt stora lönehöjningar var det inom sjukvården. Nödvändigt säger Heidi Grande Röjs norsk förnyelseminister.
Ja det är väl en väg, men jag tror inte att det räcker. I alla fall som det ser ut i Sverige med platta organisationer och dåligt inflytande där varannan statsanställd mår dåligt enligt en undersökning av fackförbundet ST. Då räcker det nog inte med rejält höjda löner.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Pride på fredag

2008-07-29 -

På fredag kommer jag och Ann Fagraeus att prata på Pridegalan. Känns oerhört spännande, så det gör ingenting att i programpresentationen är namnet helt fel och jag har fått en retroaktiv befordran. (jag har aldrig varit vd på SAS eller någonsin påstått detta), samt att jag ställer mig lite undrande till presentationen om vad vi ska prata om.

Men strunt samma vi kommer att prata om (o)medvetna fördomar och lönsamheten (rosa pengar) med mångfald och då vi inte vet förutsättningarna om vi kan visa bilder osv. så får vi rikta in oss på en viss improvisation. Men kul ska det bli för hur ofta syns HR i dessa sammanhang?

Jag återkommer i bloggen med lite reflektioner och bilder från fredagen om det fungerar som jag vill.
Ha en bra dag därute i sommarvärmen och akta er för åskan.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Feta kvinnor tjänar mindre

2008-07-28 -

Enligt en finsk undersökning är lönen för kvinnor med övervikt ca 10 % mindre än för sina normalviktiga kollegor. Dessutom löper feta kvinnor dubbelt så hög risk att bli av med jobbet.

Även för männen är vikt en grund för diskriminering men inte alls i så stor grad som för kvinnorna.

Läs gärna artikeln i SvD HÄR

Dessutom vet vi att rekryterare (o)medvetet sållar bort ansökningshandlingar på personer som på bild visar att de är överviktiga, trots att deras meriter är bättre eller jämförbara med andra som ser mer normalviktiga ut. Det här är bara en del i alla (o)medvetna handlingar som styr vårt agerande vid rekryteringar som många gånger inte har någon som helst relevans till arbetet. Sedan undrar jag varför det är mer ok för männen att vara överviktiga än för kvinnorna?


Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Psykosocial spilltid och Befor

2008-07-26 -

Vad jag färstår av Anders Larson VD Befor, så har de blivit väldigt hårt generaliserande av journalisterna på SDS och SvD. Det blir väldigt lätt ett letande av lättförtjänta poänger och rubriker än en seriös bedömning av produkten. Därför skrev man om  "skitsnack" istället för att som andemeningen med metoden är att se hur människor mår ute på sina arbetsplatser. Här nedan en kommentar från Befor angående föregående blogg. Jag tycker att rätt ska vara rätt så jag publicerar stora delar av  Anders Larsons kommentarer här.

Kommentarer från Anders Larson Befor International AB

Detta är en alltför hård generalisering från journalisterna på SDS och SvD. Vad som framkommit när vi presenterade detta var att 65-70% av de undersökta företagen dvs våra kunder hade en psykosocial spilltid som låg i häradet 8-12%. Dvs inte alla företag. Målet är att få ner denna % -sats. Inte på bekostnad av medarbetarna utan att ha medarbetarna med sig som delaktiga, engagerade och motiverade ... att de trivs bättre på sin arbetsplats. Syftet är inte att bedriva gamla tidsstudier. Här finns det en stor risk att vår metod tolkas att vara likvärdig med dessa. Vi vill genom att få fram en prislapp skapa ett fokus på "dåliga processer". Vår erfarenhet är att företagsledningar får upp ögonen för att något borde göras när de ser vad det kostar.  

Skitsnack eller som vi kallar det psykosocial spilltid måste finnas ... det är en ventil för medarbetare och chefer att kommunicera ... att det finns en öppenhet. Denna kommer aldrig att bli noll och ska inte vara noll utan den ska ses som en viktig del i verksamheten. Det måste vara högt i tak ... man måste få lov att vrida och vända på saker. 1-3 % ska ses som ett mål. Men det beror helt och hållet på hur det ser ut, i vilken fas företaget eller organisationen befinner sig i. Man kan ju bara tänka sig vad medarbetarna på Sony Ericsson känner just nu. Visst skapar det tankar och en oro om vad som komma skall. Är det jag som ska lämna skutan eller? I sådana här situation stiger spilltiden och den gör det pga naturliga skäl.

När vi mäter den psykosociala spilltiden ser vi till faktorer som oklarhet och dålig struktur i arb.uppg som leder till diskussioner. Hur detta påvekar den enskilda medarbetaren och hur detta ska redas ut med kolleger och chefer. Vi ser även till relations- och samarbetsproblem som finns dels hur det påverkar den enskilda medarbetaren och kollegerna och chefen mm.

Det handlar om för oss hur människor mår på sina arbetsplatser utifrån ett psykosocialt perspektiv. Vi har skapat Befor som verktyg för att förbättra möjligheterna att kunna driva olika insatser och processer för att medarbetare och chefer ska må bättre på sina arbetsplatser. Vi vill inte hoppa på chefer generellt utan alla har sitt ansvar att alla mår bättre. Vi har skapat Befor för att företagsledningar och HR-funktioner lättare ska kunna få gehör. HR vet många gånger vad olika processer kostar men när de får frågan vad vi som företag tjänar på de här insatserna är det svårt att svara i kronor och ören. Genom att Befor mäter före och efter insatser får företagsledningen svart på vitt om det har varit lönsamt eller inte.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Psykosocial spilltid nödvändig?

2008-07-24 -

Läste ledarskribenten i SvD Patrick Krasséns artikel om att företaget Befor har tagit fram en modell för att räkna ut kostnaderna för psykosocial spilltid. Befor har kommit fram till att mellan 8-12 procent av arbetstiden kan gå åt för "skitsnack"(om chefen) anställda emellan.

Det är inte snacket vid fikarasterna som företaget är ute efter utan det är det icke-konstruktiva pratet om åsiktsskillnader kring problem på arbetsplatsen.  Befor anser att det här kostar företagen miljarder varje år genom utebliven arbetstid, men att det måste finnas lite utrymme för att prata skit om chefen men det ska begränsas till endast 1-3 procent. Läs gärna artikeln HÄR

Men förlorar verkligen företagen miljarder på att strypa skitsnacket om cheferna? Är det inte viktigare att se vad personerna åstadkommer på företaget än att lägga sig i vad de pratar om. Huvudsaken måste väl rimligen vara att personerna presterar och levererar rätt saker i rätt tid, sedan måste det finnas en ventil att kunna prata. Resulterar "skitsnacket" i negativ stämning, eller förhindrar utveckling med mera så får man ta tag i problemet då.

Ska bli intressant att se hur HR-avdelningarna kommer att tackla Befors metoder.


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Lean Production och Åsa Nisse

2008-07-22 -

Jag läste i SU-nytt ett uttalande av professor Harald Fawkner som ifrågasätter "industritänkandet" inom utbildningen. Han utrycker sig så här. "Jag är rädd för att min roll som humanist mals ned av allt kameralt arbete. Upplysningstänkandets mätande och vägande har lite av Åsa-Nisse över sig i sin fyrkantighet".

Men vad säger HR om "industritänkandet" inom personalområdet? Mals inte även HR-arbetet ned av all kameralt arbete och fyrkantigheten tar över flexibiliteten. Har inte Lean Production lite av Åsa Nisse över sig som Harald Fawkner uttrycker sig?


Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Sexuella trakasserier av internationell åklagare

2008-07-18 -

Åklagaren vid den Internationella brottmålsdomstolen Luis Moreno-Ocampo har själv hanmnat i blåsväder, efter misstänkt våldtäkt och uppsägning av den svensk som anmälde händelsen.

Enligt anmälan ska åklagaren ha tagit bildnycklarna från en sydafrikansk journalist och sagt att hon inte skulle få tillbaka dem om hon inte gick med på sexuellt umgänge. Christian Palme som anmälde händelsen fick sparken, men disciplinnämnden fastställde att uppsägningen av Palme var felaktig och tilldömdes skadestånd på 1,7 miljoner kr. Läs gärna artikeln HÄR

I min värld att bara uttrycka sig som Luis Moreno.Ocampo gjorde både könskränkande och en sexuell kränkning så bara ordvalet borde ge sparken. I synnerhet på en person som sitter på en sådan förtroendepost.

Men hur har vi det hemma då? Hur många anmälningar går till rättslig prövning? Vet vi ens hur mycket sexuella trakasserier som förekommer på arbetsplatsen? Hur många chefer har fått sparken pga sexuella trakasserier? Inte är det många i förhållande till vad som sker. VI har långt kvar till nolltolerans vilket är beklagligt. Jag har sett undersökningar som visar att 10% av personalen har upplevt sexuella trakasserier under de senaste två åren, vet du hur det ser ut där du jobbar? (För ordningens skull är det naturligtvis inte enbart chefer som trakasserar utan både kunder och andra medarbetare finns med bland de tio procenten).


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Snygga är inte mer lönsamma!

2008-07-17 -

Nu har det fastslagits i en ny studie gjord av Henrietta Huzell, doktor i arbetsvetenskap i Karlstads universitet att snygga personer inte ger mer klirr i kassan enligt en notis i dagens SvD.

Det står vidare att "ändå bryr sig arbetsgivaren mycket om utseendet på sin personal. Framförallt i hotell- och restaurangbranschen.

Jag vill nog påstå att utseendet har mer betydelse än så. Vid rekrytering har forskning visat att där man bifogar kort på sig i ansökningshandlingarna har man funnit att de personer som ser snygga ut enligt någon stereotyp modell oftare blir kallad på intervju, jämfört med samma person med manipulerad bild där personen har blivit t ex kraftigt överviktig.

Rekryterande chefer och HR-personer faller ofta för personer som liknar dom själva, (som dom är eller vill vara) eller sin omgivning. Vore det inte bättre att utbilda dom i hur fördomar påverkar deras beslutsfattande och val, framför att skapa snabba rekryteringsprocesser. Jag tror nämligen att deras agerande idag är mer skadligt för företaget och mer angeläget än att hitta några minuter med en Lean Production process.

Men visst är det trevligt att vara omgiven av snygga personer, men det kan väl inte vara avgörande! Kompetensen framför allt.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Den som inte gör några misstag, gör ingenting

2008-07-16 -

Benjamin Franklin sa: "Jag har inte misslyckats. Jag har haft tiotusen idéer som inte fungerat."

Thomas Edison sa: "Varenda en av de tvåhundra glödlamporna som inte fungerade gav mig något som jag hade nytta av vid nästa försök."

Teaterdirektören Joan Littlewood sa: "Om vi inte går vilse kan vi aldrig hitta en ny väg."

Alla tre förstod att misslyckanden och motgång är en förutsättning för att lyckas. (Hämtat från boken "inte hur bra du är utan hur bra du vill bli" av Paul Arden)

Min fråga blir då hur tillåtande är vi, tolereras misstag i verksamheten. Jag tycker mig se att vi gärna plockar fram syndabockar och säger upp personer som misslyckats. Paul Arden skriver vidare "Att på mitt förra jobb fick man inte sparken om man gjorde fel. Man fick sparken om man saknade initiativförmåga."

Så egentligen borde man vid rekrytering titta på de som misslyckats och de som lyckats. De som ligger däremellan är ju relativt ointressanta och saknar förmodligen både initiativförmåga,idéer och kreativitet.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (6)   Trackbacks ()
 
Mångfalden tappar

2008-07-15 - Tendensen är väldigt klar vad jag har hört att nu börjar arbetsgivarna att "köra gamla säkra kort" vid rekrytering som att gå efter magkänsla och bortse från mångfald som en tillgång.
Vad de rekryterarna inte har förstått är att mångfald är affärsmässigt och utvecklande så varför håller de på med att gå tillbaka i gamla förstenade rekryterigsmetoder igen? Vill man konservera ett gammalt tänk och tro att man kan övervintra en kommande lågkonjuktur utan att utveckla sig eller företaget?
Skrämmande och allvarligt för "gamla" Sverige
Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Talanger på bänken?

2008-07-14 -

Årets hedersgäst på Gotia fotbolls cup i Göteborg är den engelske forwarden Alan Shearer. Han spelade själv där som 15-åring, men fick mest sitta på avbytarbänken då ledarna inte trodde på honom fullt ut. Två år senare skrev han proffskontrakt med Newcastle, mycket tack vare att han aldrig gav upp utan kämpade på. 

Vi har en gigantisk utslagning inom idrotten där talanger inte tillåts blomma ut då det plockas ut favoriter väldigt tidigt och de andra får aldrig en rejäl chans. Sådana profiler som Foppa och Mats Sundin lär aldrig ha kommit fram med dagens ledarsyn inom idrotten för alla är inte stjärnor när de är 15 år (men kan bli).

Så vad har vi att lära oss av detta. 1. Se skeptiskt på de som pratar ledarskap i näringslivet med erfarenhet utifrån sportens värld. 2. Hur många talanger har ni på bänken? Kör ni med samma "säkra" kort hela tiden när ni tar ut personer till olika projekt eller andra utamningar? Förmodligen men kanske bra att se sig om lite till det kanske sitter en "Alan Shearer" där bland personalen som inte gör sig riktigt hörd.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
När ett svagt HR gynnar dåligt företagande

2008-07-09 -

Sommarläste boken "sjuka pengar - en svensk insider skakar läkemedelsindustrin" av Dr Peter Rost.

Peter Rost kom över till Pfizer när de köpte upp Pharmacia. Han slog larm om mutor, korruption och brottsligt beteende inom läkemedelsbranschen. Intressant blir det om man läser boken ur ett HR perspektiv. Hur en passiv och ineffektiv HR-avdelning som enbart arbetar för att verkställa beslut istället för att vara aktiva och lite pro ser till att verksamheten kan fortsätta i en negativ trend och därmed skapar en liten "rättshaverist" som jag anar att författaren har drivits till.

Det enda rätta beslut jag kan se att HR-avdelningen gjorde var att dra in bonusen för Peter Rost efter två år av processer mot företaget. Men då var väl allt redan försent, skadan skedd och en på gränsen till rättshaverist född.

Läser man boken med HR-ögon och funderar på vad HR har kunnat göra vid alla olika oegentligheter som sker kan den till och med vara en kurslitteratur i vad som händer när HR bara surfar med.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
När kontroll ersätter förnuft

2008-07-08 - Läste i morse i SvD att Karl-Erik Borg som är 64 år nekades att köpa cigaretter på Ica eftersom han saknade legitimation.
Är det ett utslag på all kontroll som vi håller på att införa. Kontrollrutinerna gör att förnuftet försvinner och man slipper att tänka.
Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Gammalt blir nytt i rapport

2008-07-07 -

Läste en artikel där InsightLab beskriver trenderna inom HR-området och jag blir väldigt betänksam.

De har nämligen kommit fram till att det ställs högre krav på medarbetaren som ska ansvara för sin egen kompetensutveckling och att personalansvaret förskjuts från personalchefen till linjechefen!? En företrädare från InsightLab hoppas att deras rapport ska underlätta för personalchefer som vill vara förutseende när de anpassar sin verksamhet.

Att medarbetare ansvarar för sin egen kompetensutveckling har vi pratat om sedan mitten på 90-talet. Samt när hade personalchefen ansvar för linjechefens medarbetare senast? Det har sedan 80-talet arbetats med att få linjechefer att ta ett större ansvar mot sina medarbetare vad gäller medarbetarsamtal, rehabilitering, det svåra samtalet osv. Men personalansvaret har väl alltid linjechefen haft. Sedan kan jag tycka att det är trist att man tycker att personalchefer som vill vara förutseende ska anpassa sin verksamhet istället för att leda utvecklingen framåt.

Jag hittade inget nytt och innovativt i artikeln i alla fall om nya trender utan mest gammal skåpmat som har diskuterats ett antal år. Vad är det för nytt att ta fram 80-talisternas värderingar, den är väl känd om än en väldigt stereotyp bild. Jag har en känsla av att de har dammat av en 10 år gammal rapport  och satt ett nytt datum på den  och undrar hur många som arbetat med rapporten har varit ute i "verkligheten". Nej fram för nytänkande och lite ny omvärldsbevakning istället för gammal skåpmat.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (14)   Trackbacks ()
 
"skådisar" och ledarkompetens

2008-07-04 -

Det finns många olika grupperingar som ser sig som de som har lösningen på hur ledarskapet ska vara. Det är skådespelare, idrottsmän, äventyrare och andra som själva aldrig varit i närheten av att leda en organisation/avdelning i verkligheten.

Nu kunde jag läsa från en av dessa grupperingar att "Närvaro" är nyckeln till ett lyckat ledarskap. Det kan jag hålla med om, men hur ser verkligheten ut för chefen med platta organisationer och ibland upp till 80 stycken direktrapporterande. Med direktrapporterande som sitter spridda över hela Sverige och där det administrativa arbetet tar mer än 80% av arbetstiden. Då känns det nästan hånfullt att prata om att chefen ska vara mer närvarande.

Som sagt jag tror att det är mer än chefsrollen som behöver förändras om vi ska få bra chefer, eller att cheferna ska ha möjlighet att få vara bra.


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Chefen den största stressfaktorn

2008-07-03 -

Mellan 60-75 procent av alla anställda - oavsett arbetsplats eller yrke anser att den mest stressfulla faktorn i deras jobb är deras närmaste chef. Enligt en studie av Hogan, Raskin och Fazzini.

Något för HR att bita i, varför inte damma av den coachande chefen och ge chefen lite mer utrymme i tid för sin personal.


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
 Bloggens startsida
Till bloggens startsida
 Senaste inläggen
Alla lika?

Norge rekordhöjer statliga chefslöner

Pride på fredag

Feta kvinnor tjänar mindre

Psykosocial spilltid och Befor

 Arkiv
Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

November 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009

Januari 2009

December 2008

November 2008

Oktober 2008

September 2008

Augusti 2008

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008

December 2007

November 2007

Oktober 2007

September 2007

Augusti 2007

Juli 2007

Juni 2007

 Favoritlänkar
DN-artikeln

Facebooksidan

HR-akuten

HRsociety

Noden

 Sök på Magnus HR-blogg
 
 Magnus HR-blogg
Namn: Magnus Dalsvall
Ålder: 54 år
Jobb: HR-trendspanare, debattör i HR och partner i HR-akuten.
Snabbcv: Personalman Volvo Aero Engine, Personalchef/direktör på SAS Sverige, BP Sweden, Telia Data, FMV och Solna stad
På gång: 2008 års HR-visionär, driver en tankesmedja och har startat ett nätverk: Fenix- HR ut ur askan.
Privat: En son Douglas 18 år, hundägare till Ozzi en Bearded Collie
HRsociety är tidskriften Personal & Ledarskaps digitala mötesplats och presenteras i samarbete med Sveriges HR-förening.
Frågor om annonsering och nyhetsbrev besvaras av Fredrik Johnsson på Annonshuset AB, tel. 08-662 75 04.
Frågor om HRsocietys Internetverksamhet skickas till [email protected] eller ring 08-545 684 01.

Övriga frågor hänvisas till Personal & Ledarskap eller Sveriges HR-förening.


Bloggtoppen.se