Rapport från HR-tankesmedjan

2007-09-30 -

HR-tankesmedjans senaste träff den 28 september i Personal & Ledarskaps lokaler på kommendörsgatan.

Diskuterat på HR-tankesmedjan den 28 september

Först kunde vi konstatera att vi i det senaste mötet låg väl i tiden. Finansbolagens där vi kunde konstatera att en del bolag hade börjat intressera sig för de "mjuka frågorna" var ett av ämnena som avhandlades och nu de senaste veckorna har vi sett hur Carnegie varit utsatt, samt undersökningen där nyföretagande bland invandrare inte fick lån. Vidare hade vi uppe headhuntingbolagen som också i en undersökning här på hrsociety efteråt visade sig få en hel del kritik.


Dagens spaningar rörde sig om.

-  kvartalsekonomin som missgynnar kunder, ledarskapet och en långsiktig utveckling

- Fenomenet speedtating har spritt sig även till rekryteringsområdet

- Håller vi på att outsourca ledarskapet till coacher?

- Kina, Asien och Indien kan komma att ligga före USA som motor i världsekonomin. Vad innebär det för oss?


Sedan var den ständiga frågan uppe, varför HR inte är mer vässade i debatterna och syns?  Är det det gamla fenomenet som gäller fortfarande att HR är till för att gjuta olja på vågorna? Återigen HR ska vara i lojal opposition tycker gruppen.


Ni har nu en chans att få vara med på ett av våra möten som sker på kometensmässan den 15 november. Se vidare HÄR

Se till och anmäl dig och du får delta aktivt i diskussionerna om HR och framtiden.image5


HR-tankesmedjan består av personaldirektörerna Maria Sund,Barilla-Wasa; Gunnel Tolfes, Nordea och Maria Berggren, Bio-Vitrum, samt företagarna Erik Edhag, Provins Fem; Kjell Lindström, noden samt Magnus Dalsvall, HR-akuten. På fotot saknas Erik Edhag.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (4)   Trackbacks ()
 
Åldersdiskriminering av unga

2007-09-28 -

Den största diskrimineringen av alla anses åldersdiskrimineringen vara.  Sverige kommer som ett av de sista länderna i EU att införa förbud mot åldersdiskriminering. Intressant när jag läste i DN om att Sveriges ungdomsorganisationer går till storms mot att äldre har högre lön och längre semester. De riktar sin ilska mot fackföreningsrörelsen som de inte tycker har bevakat alternativt svikit i frågan för de yngre.

Visst är det så, jag tror att de flesta tänker spontant med åldersdiskriminering att man inte ska diskriminera äldre. Organisationen LSU påtalar utöver att äldre har längre semester även att lönerna diskriminerar. Varför ska man ha lägstalöner för 16 och 19 åringar, det borde vara prestationen som är det viktiga enligt ordförande för LSU Hanna Hallin. På frågan om att det kanske är en chans för en yngre oerfaren att komma in och få jobb lättare anser hon inte är ett skäl att diskriminera. Diskriminering är förbjudet, punkt, slut, anser Hanna.

Ska vi ha en nolltolerans mot diskriminering lär vi få många problem på halsen nästa år, men det är nog hög tid att fundera på vad det här innebär i det praktiska arbetet på avdelningen. Unga har under lång tid diskriminerats när det gäller jobb och hur slår LAS-reglerna egentligen. Inte till de ungas förmån. Blir en spännande framtid hur vi löser alla knutarna inom detta område. Men det har säkert funderats ut något klurigt, undrar bara om HR-professionen har varit med i några diskussioner om hur det ska gå till i verkligheten att omsätta lagen till praktisk handling. Eller blir det som vanligt att vi får gå efter och göra så gott vi kan för att ro det hyfsat i land.

Läs artikeln i DN HÄR


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Mysko angående att fler vill förbjuda slöja

2007-09-27 -

Jag blir lite konfunderad av olika undersökningar. Mångfaldsbarometern som görs av sociologiska institutionen i Uppsala har gjort sin årliga undersökning och där konstateras att de flesta svenskar säger sig ha goda erfarenheter av sin kontakt med invandrare. Samtidigt tycker hälften att de vill förbjuda slöjor i skolan eller på arbetsplatsen.

Vidare konstateras de grupper som vi inte betraktar som invandrare är norrmän, finländare, tyskar, amerikaner och engelsmän medan somalier, romer och araber är det.

Vad ska man egentligen tro om detta? Hur många svenskar har kontakt och vänner bland invandrare. Jag tror tyvärr att det är en försvinnande liten del. Kan svaret att de flesta anser sig ha en god kontakt vara ett utslag av att man vill svara "politiskt korrekt". Vilket är en av svagheterna med att använda frågetest. När man istället har använt sig av så kallade implecita test har oftast en helt motsatt resultat visat sig som när det gäller den aktuella undersökningen "Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige" där 49 % uttryckte sig negativt i så kallade explicita test (frågeformulär) medan när man gjorde det med implicita test (i dator med bilder) så var resultatet 94%. Vi svarar alltså oftast som vi tror är "politiskt" korrekt.

Men hur ska man då förklara åsikterna om förbud att bära slöja, är det så att det är mer accepterat att tycka så, eller vad? Kan någon hjälpa mig där?

Så nu vet vi enligt undersökningarna att tjocka är lata, gäller även araber gentemot svenskar. Vi har goda relationer med invandrare och som invandrare betraktar vi araber, somalier och romer, men vi tycker inte att de ska bära slöja. När ska vi titta på kompetensen och vad människan kan bidra med än på slöjor, utseende och etnicitet. Något för HR att arbeta med.

Vill ni läsa artikeln om att fler vill förbjuda slöja i DN så läs HÄR


Permalink   Allmänt   Kommentarer (5)   Trackbacks ()
 
Chef istället för ledare

2007-09-26 -

På väg upp
Chef istället för ledare

I tidningen chef gör Kjell Lindström noden en spaning som går ut på att chefen är på väg tillbaka, eller är det redan, på grund av att processorienteringen ,affärsmodeller och kvalitetssystem gör stora triumfer och gett chefsskapet en varm återkomst. Efter linjestabsorganisationens kollaps på 80-talet återkommer strukturer som en självklar utgångspunkt för ledning. Controlling blir det centrala begreppet i framtidens chefsskap enligt Kjell. Är det därför vi har så många olika controllers?(min kommentar)

På väg ned
Att vara ledare

Under det förvirrade 80- och 90-talet måste chefer arbeta genom subtila medel som tillit och engagemang.
Ledarskap har varit en stor trend, men är nu hopplöst på väg ut och går samma väg som begrepp som Human Resource Management, Lärande organisation och Företagskultur.

Håller ni med? Jag saknar redan idag de subtila medlen som tillit och empati, är det här en trend som vi vill ha? Och sist men inte minst, kan vi göra något? eller blir det som Kjell indikerar och även jag har nämnt i bloggandet?

Läs artikeln

HÄR


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (12)   Trackbacks ()
 
(o)medvetna fördomar mot överviktiga och personer med arabiska namn

2007-09-25 -

I gårdagens blogg skrev jag om att kontroll minskar/dödar kreativitet och minskar trivseln. Vi vet sedan tidigare att mångfald ökar kreativiteten och trivseln. Nu finns det en ny undersökning som IFAU - Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering har publicerat. I studien har det undersöks hur omedvetna fördomar (känner igen det) mot överviktiga och mot män med arabiskt klingade namn.

Överväldigande majoritet (89 %) hade omedvetna negativa attityder gentemot män med arabiskt klingande namn och 77 procent associerade dessutom gruppen med en lägre prestation, jämfört med infödda svenska män.

Hela 88 procent förknippade även överviktiga med lägre prestation relativt normalviktiga. Resultaten för arbetsgivar- och rekryterargruppen samt studentgruppen skiljer sig inte åt.

Visst är det skrämmande att även arbetsgivargruppen inkluderande de som rekryterar visar alla upp samma okunskap. Tror ni att det finns HR personer med här, troligen då det även handlade om rekryterare. Då blir bilden kanske ännu mer skrämmande, vart är vi på väg? Det gäller att komma tillrätta med dessa (o)medvetna fördomar nu när kampen om talangerna hårdnar.

Läs pressmeddelandet från IFAU HÄR


Artikeln fick jag från noden som spanar på trender genom det kostnadsfria VSG


Permalink   Allmänt   Kommentarer (7)   Trackbacks ()
 
Kontroll dödar kreativitet

2007-09-24 -

Nu har det fastslagits att kontroll dödar kreativitet. Företagen vill ha kreativa anställda, men deras behov av att kontrollera är starkare. De anställda måste använda metoder som redan finns enligt en avhandling på Lunds Universitet av Farida Rasulzada som citeras i Computer Sweden.

-företagen tänker ibland för kortsiktigt och glömmer att kreativiteten kan bli lönsam i längden. De anställda blir bestraffade om de försöker att utföra arbetsuppgiften på nya sätt, eller om de misslyckats med något nytt tillvägagångssätt. Istället borde de tänka tvärtom.

En kreativ organisation gör inte bara att företaget blir mer innovativt. Personalen mår dessutom bättre.

Håller vi på HR att missa det här slaget? Ekonomiavdelningarna sväller, controllerfunktionerna ökar ofta på bekostnad av HR. Kvartalsekonomin håller på att kväva all form av kreativitet utan all verksamhet ska ske i en noga utstakad process och nåde den som inte följer processen till dess sista bokstav. Jag har förut bloggat om Taylorismen som gör sitt återtåg, nu kanske det börjar bli tid att hejda den expansionen?

Farida skriver vidare att struktur är bra för kreativiteten. Men för hård kontroll skapar risk att man prioriterar kortsiktiga, snabba lösningar, att sänka kostnader och inte tänka på vad man kan vinna på sikt. Dessutom finner Farida något som hon betecknar som konservativ kreativitet: att förbli vid det gamla. Här finns en risk att man belönar traditionalism fast man tror att man är kreativ.

Man har även tagit fram fem frågar att ställa om  företaget är kreativt.
Fråga dig fram

Är ditt företag kreativt? Testa din arbetsplats med fem korta frågor:

?1.       Lyssnar din chef på dig? Är det dialog snarare än monolog som förs?

?2.       Är det tillåtet att misslyckas eller bestraffas misslyckanden?

?3.       Uppmuntras du att vara kreativ och komma med nya idéer?

?4.       Har du och dina kollegor möjlighet att göra er hörda när det gäller hur företaget styrs och sköts?

?5.       Använder ni ett uppmuntrande språk, eller möts nya idéer oftast av "Nej det har vi redan provat"


Läs artikeln i Computer Sweden HÄR


Permalink   Allmänt   Kommentarer (10)   Trackbacks ()
 
Arga män får lyft i karriären

2007-09-23 -

I alla fall om man får tro en artikel i Aftonbladet som citerar en amerikansk undersökning. Arga män väckte respekt och beundran medan kvinnor som visade ilska betraktades däremot som inkompetenta och utan kontroll. Läs artikeln HÄR

Det måste väl vara ok att kunna bli arg och då spelar det ingen roll om det är en man eller kvinna. Det som jag mest reagerar på är när det är onyanserat, eller inför personal eller annan publik. Då är det okontrollerat och går ut mer på att "skada" det/den som råkar stå i vägen. Under åren har jag sett mycket av detta på hög nivå bland både män och kvinnor. Sett hur chefer mer eller mindre blivit avrättade inför sina underställda av högste chefen, sett hur folk bokstavligen blivit utslängda från kontoret med pärmar flygande runt huvudet. Men en sak är säkert att humöret inte har gynnat dom i sin vidare karriär. De hade förmodligen nått mycket längre med ett mer tyglat temperament och nu slagit i taket och fastnat. I alla fall har det inte vad jag vet väckt respekt och beundran utan snarare tysthet och rädsla.

Jag brukar tjata om att empati och tillit börjar bli en bristvara i ledarskapet, men jag hoppas att det inte har nått så långt att "arga män får lyft i karriären" Är det så har HR missat helt med sin chefsprofil, men chefsprofilen kanske inte gäller för chefer på den högsta nivån?
Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
"Hans far slår jämt sossar"

2007-09-22 -

Tänk så många gånger man har hört den pampiga Ryska nationalsången men inte begripit ett ord. Nu finns den fritt (mycket fritt) översatt till Svenska på You Tube.  Lyssna gärna och ta det för vad det är, ett sätt att underhålla.

Keep smiling. Ryska nationalsången med bilder och svensk text

Ämnet hittade jag på Johanna Grafs blogg.

Trevlig Lördag


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Skvaller ett allt större hot

2007-09-21 -

Skvaller sprids allt snabbare idag med hjälp av e-mail, bloggar med mera. Skvaller kan ge gemenskap men även förstöra relationer och hindra karriärer.

Enligt USA Today säger två tredjedelar att personer på deras arbetsplats skvallrar om företagsnyheter.

Problemet är inte bara att det kan drabba oskyldiga personer och läcka företagshemligheter och lanseringar. Det tar även tid, enligt undersökningen skvallras det i medeltal 65 timmar per år och anställd. En tid som det borde finnas annat att göra.

Är det möjligtvis så att de som skvallrar mest har minst att göra?  I vilket fall som helst kan man nog konstatera att det är svårt att göra något åt om skvaller som fenomen biter sig fast i organisationen som ett sätt att kommunicera med varandra om varandra. Räcker nog inte att skriva en policy om att man inte ska skvallra utan det bygger nog mer på att man har en kultur i företaget som inte accepterar skvaller.

Men vad är egentligen skvaller? Kan man räkna de läckor som finns hos polisen och olika företag som skvaller och då kan jag ibland tycka att det är bra att saker och ting kommer ut, I vilket fall som helst så är det nog svårt att stoppa och hur ska alla bloggare få stoft till nya bloggar.

Läs artikeln USA Today

Trevlig helg, i morgon kommer jag att lägga in en blogg som jag hittade på nätet som roade mig och som jag hoppas att även ni får tänja något på era smilband. Nu är det dags för lunchsoppa (igen)

Artikeln hittade jag i http://www.noden.se kostnadsfria trendbevakning VSG


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Bloggen skapar dialog

2007-09-20 -

Computer Sweden skriver om att företagsbloggar skapar en dialog med kunderna och du har möjlighet att få en direkt feedback från kunderna och kan fungera istället för en kundservice.

"Att blogga sig till framgång är populärt, men inte så lätt som många tror. Även till synes enkla företagsbloggar kräver rätt strategi för att lyckas. Det visar en uppsats som Leny Heller vid Växjö universitet har skrivit. Hon har intervjuat ett antal företag som satsat på bloggar.

- Det finns ju väldigt många företagsbloggar. Men bara vissa har lyckats med att verkligen föra ut kommunikationen och hålla en dialog med sina kunder, säger Leny Heller.

De som lyckas är de som är personliga i sina inlägg, som vågar visa upp den egna företagskulturen och - framför allt - som vågar skriva om saker som inte bara är bra för företaget.

- Det är otroligt viktigt att våga vara öppen. De företag som lyckas uppmuntrar till dialog på bloggarna och ger svar på kundernas kommentarer, säger Leny Heller". Läs hela artikeln i computer sweden

Så nu är det bara för HR att se över möjligheterna att starta bloggverksamhet i företaget och kommunicera med kunderna. Själv får jag läsa och ta till mig av råden, till exempel att vara mer personlig för att få mer respons. Men jag är ändå rätt nöjd då vi i regel ligger runt 24 plats som företagsblogg.

Till den personliga sidan kan jag nämna att järnskrotet och gummisnoddarna i munnen togs bort i måndags efter halva tiden, så Hannibal Lector är befriad och ett antal kilo lättare. För er som inte alls förstod det så titta på tidigare blogg där  jag manade till att cykla försiktigt.

Ha nu en riktigt bra dag i sann HR-anda och ta det lugnt.


Artikeln hämtades från nodens kostnadsfria nyhetsbrev veckan som gick.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (3)   Trackbacks ()
 
Bankerna präglas av (o)medvetna fördomar

2007-09-19 -

Nutek visar i en undersökning att var tredje nyföretagare med utländsk bakgrund upplever det svårt att få lån.  Det här gäller även svenskar med rötter i Libanon, Iran, Mellanöstern och före detta Jugoslavien i större grad än de med helsvensk bakgrund. Det är med andra ord inte enbart svårare för de med utländsk bakgrund att få jobb, vi tror inte heller på deras affärsidéer i samma utsträckning som de med helsvensk bakgrund. Skrämmande, när ska bankerna lära sig.

När Randy Lowe från Union Bank gästade oss i Sverige i våras visade han att "hans bank" ökade vinsten på sista raden med 20 % när de insåg värdet med mångfald och vågade bryta gränserna. Vilken bank blir först i Sverige att vakna upp ur sin bekväma törnrosadröm och utbildar sin anställda i mångfald för att ta marknadsandelar och öka sina vinster. Borde vara lätt att motivera för HR, eller ligger problemet där, frågan och insikten måste upp en nivå till. Detta är inte enbart en rättvisefråga utan även en ekonomisk och strategisk fråga.

En kommentar i artikeln tycker jag är rätt avslöjande. "Deras affärsidéer kanske inte helt självklart är vad en svensk ser som en affärsidé. Jag menar, vem trodde att det skulle vara efterfrågan på vattenpipor? Ingen svensk skulle importera det". Då ska man veta att 2004 uppgick köpkraften i hushåll med utrikes födda och deras barn till 208 miljarder kronor.

Läs artikeln i DN här


Permalink   Ekonomi   Kommentarer (4)   Trackbacks ()
 
Vägverket inför körkort i jämställdhet

2007-09-18 -

Enligt Dn ekonomibilagan tisd 18/9 så kommer Vägverket att införa körkort för jämställdhet.

Vägverket kommer att kräva att alla anställda går igenom en datorbaserad kurs i genus och jämställdhet med avslutande kunskapskontroll. Klarar man inte testen får man gå igenom den en gång till. Kursen tar mellan en och två timmar att gå igenom.

Detta genomförs till en kostnad av två miljoner kronor för Vägverkets 6000 anställda och Vägverkets personalstrateg Leif Pettersson förklarar att den bakomliggande faktorn är att i Vägverkets uppdrag ingår att man ska ge kvinnor och män samma möjlighet att påverka utformningen av transportsystemet.

Ser vi på kostnaden per anställd så är det en billig utbildning 333 kronor per anställd, men jag hoppas att motivet är något mer än att det ligger i Vägverkets uppdrag att ge kvinnor och män samma möjlighet. Anledningen bör väl vara att man ska få en bättre verksamhet där kreativitet och mångfald tas tillvara och därigenom skapar en bättre arbetsmiljö och ekonomi. Ett värdefullt bidrag i kampen om talangerna och i skapandet av en attraktiv arbetsgivare. Blir det inte lite fattigt annars.

Men i alla fall en stor heder till Vägverket som syns i dagspressen i HR-frågor. Syns vi så finns vi.
Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Brist på arbetskraft öppnar för invandring

2007-09-18 -

EU vill öppna för invandring från Asien och Afrika och som svar på USA:s grönt kort planeras ett blått kort för EU.

Franco Frattini kommissionär för migrationsfrågor konstaterade i ett tal  att 85% av all okvalificerad arbetskraft som flyttar från sina hemländer hamnar i EU, jämfört med 5 procent i USA. Samtidigt drar USA till sig 55% av de migranter som är kvalificerade enligt  artikel i DN . Det här vill Franco att det ska bli ändring på.


En anledning till att EU behöver fler invandrare är en åldrande befolkning. Befolkningen i EU väntas minska de närmaste årtiondena och 2050 beräknas en tredjedel vara över 65 år.


Vi ska komma ihåg att vi i Sverige har en invandring av kvalificerad arbetskraft som motsvarar USA:s tal, nu gäller det att vi tar hand om det på ett bra sätt och skapar möjlighet att de får arbeten också som motsvarar deras kompetens. Bristen på kvalificerad arbetskraft blir tydligare för var dag och kampen om talangerna hårdnar och hur står Sverige i den konkurrensen gentemot resten av Europa?


Fast det är klart en liten tanke finns där vad händer i tredje världen om vi dränerar dem på deras kvalificerade arbetskraft?


Artikeln hämtad från nodens  kostnadsfria nyhetsbrev VSG


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
"Vandra med vargar" Lisas gästblogg från London

2007-09-17 -

Nu är det höst och vi har flera ledarskapsutbildningar på gång för personalen, något som alltid är spännande att planera och följa upp.Men jag måste säga att dom kurser vi har planerat känns väl traditionella när jag i helgen läste om en ny ledarskapsutbildning här i England. En tvådagarskurs där det ingår att vandra med vargar! Kursen tittar på beteendet hos vargflockens och drar liknelser till ledares beteende i affärsvärlden.

Fast det är klart, man kan ju undra om det ger bättre ledare eller om det är en ny grej för lyckad marknadsföring av kursen!

Snabbpresentation av Lisa som har arbetat med HR i London sedan feb 05 och är nu på Skanska sedan maj 06.

  
Namn: Lisa Hallén
Ålder: 33 år
Jobb: HR Manager Skanska, London
Snabbcv: HR Advisor Amnesty & South Thames College London, Personalutvecklare Bauhaus, Stockholm
På gång: Skriva MA uppsats kring hur vi kan utvärdera self-management utveckling för seniora chefer på Skanska

Privat: Sambo med Henrik i minimal tvåa i Notting Hill


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (6)   Trackbacks ()
 
Arbetsrätten och HRs "frånvaro"

2007-09-16 -

Ordförande för Företagarna Jan Carlzon uttalar sig i DN i fredags att arbetsmarknadsministern Littorin stöd till den fackliga blockaden av salladsbaren Wild´n Fresh som gav fackliga framgångar är en pyrrhusseger. Företagarna efterlyser mer krafttag från arbetsmarknadsministern när det gäller arbetsrätten. Undrar hur HR ställer sig till detta då det är HR som oftast står mitt i krutröken och borde ha mycket åsikter i arbetsrättsfrågan. Tyvärr hör man inte mycket, eller snarare inget alls. Beror det på rädsla  att man inte bryr sig, eller att vi gör som vi blir tillsagda?

Företagarna konstaterar vidare på sitt styrelsemöte i Bryssel att det är där som många viktiga frågor och beslut som fattas, varför de tänker vara mer frekventa där och bevaka frågorna. Borde inte HR bevaka sina frågor där också?


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Sökes narcissist med psykopatiska drag

2007-09-15 -

Nu är det inte bara inom den offentliga sektorn som det påstås att chefer med psykopatiska drag är speciellt framgångsrika/talrika. Nu påstår Peter Norberg, doktor i etik på Handelshögskolan i Stockholm att "en del av de saker som hör till narcissistiska eller psykopatiska personlighetsdrag är sånt som kan gynnas i finansvärlden" enligt DN ekonomi 15 sept. (fanns ingen länk). Peter uttalade sig i samband med Carnegie skandalerna.

Vad som även framkom i artikeln är att han anser att det inte bara är investmentbanken Carnegie utan hela finanssektorn som brottas med etiska problem och att de befinner sig i en skenvärld.

Undrar hur HR lägger upp rekryteringsplanerna och profilerna på de som ska anställas som för att få framgång ska ha narcissistiska och psykopatiska drag med en begränsad omvärldsbild? I alla fall om man fritt tolkar artikeln. Men HR kanske lägger sitt krut på att göra en snygg broschyr om företagets etiska regler, vad vet jag. Finns överhuvudtaget HR inom denna värld?


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Hallelujamöten - men sen?

2007-09-14 -

Med anledning av HR-dagarna bland annat
När man känner sig pressad, missförstådd och ensam behöver man träffa gelikar som man kan finna stöd och kraft hos. Att stå inför andra som arbetar med samma frågor och säga att vi är viktiga och vi ska tycka om oss och varandra och känna gensvaret från auditoriet måste vara härligt och väcka både mod och kraft.

Men sen, hur ska man nå nästa steg att bli accepterad, få sin röst hörd och en spridning av budskapen utanför sin inre krets, väcka intresse hos andra än sina egna. Hur ska man förhindra att det blir en klubb för inbördes beundran? Hur ska man nå ut?

Kanske några frågor att ta tag i till nästa års HR-dagar?


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Dubbla problem i Öst

2007-09-13 -

Att åldersboomen är ett globalt problem visas av att forna Östeuropa nu står med en av världens äldsta befolkning. Så utöver att de har haft och har ett stort problem med att deras kvalificerade arbetskraft flyttar till andra länder, så har de allt färre människor i arbetskraften som ska försörja en allt större grupp pensionärer. Se artikeln i International Herald Tribune

Visst känner vi igen problemet!  Men betyder det nu att vi får svårare att rekrytera "billig" arbetskraft från Polen med mera, att vi kanske ska vara lite mer aktiva och vakna för att säkerställa den framtida bemanningen i företaget.


Artikeln hämtad från http://www.noden.se/   gratis nyhetsbrev VSG


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Gästbloggare Lisa Hallén om krisen är framme

2007-09-12 -

HR's roll om krisen är framme


Att arbeta med HR i London har många gånger ställt mig inför nya utmaningar. Som här om veckan då jag blev intervjuad av en konsult vi tagit in för att titta på riskerna vårt företag står inför ifall något händer, sk "business continuity". Vi sitter i ett kontor bredvid St Paul's katedralen och London's finanscentrum och måste ha en plan vid terrorhot eller dåd. Vilket ansvar har jag som HR:are? Hur utbildar och tränar vi personalen kring krishantering? För mig handlar det mycket om information och att faktiskt sätta in sig i olika scenarion och lägga upp en handlingsplan därefter. Men det känns overkligt när man är van vid "trygga" Sverige.


Snabbpresentation av Lisa som har arbetat med HR i London sedan feb 05 och är nu på Skanska sedan maj 06.

  
Namn: Lisa Hallén
Ålder: 33 år
Jobb: HR Manager Skanska, London
Snabbcv: HR Advisor Amnesty & South Thames College London, Personalutvecklare Bauhaus, Stockholm
På gång: Skriva MA uppsats kring hur vi kan utvärdera self-management utveckling för seniora chefer på Skanska

Privat: Sambo med Henrik i minimal tvåa i Notting Hill


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Jantelagen slog till mot Edelstam

2007-09-11 -

Den svenske ambassadören Harald Edelstam anses ha räddat åtskilliga liv under militärkuppen i Chile och han har kallats en sentida Raoul Wallenberg. Men hans insatser i Chile uppskattades inte av UD, där han blev utfryst enligt hans son Erik Edelstam som skriver i Expressen Sidan 4

Jag måste även skam till sägandes säga att jag inte heller kände till honom och hans gärningar, men när både morgontv och tidningar nu tar upp det blev jag imponerad av Harald Edelstams civilkurage och mod. Han stack ut vilket oftast betraktas som en svensk dödssynd i synnerhet under tidigt -70-tal. Då slår bland annat Jantelagen till och vuxenmobbingen börjar, för visst är det vuxenmobbing om man fryser ut någon.

Återigen, ska man ha en förändring så måste man våga sticka ut och borde inte HR i det läget stödja de som vågar och sticker ut istället för vad som ofta sker idag där HR många gånger har som funktion att harmonisera allt så inget sticker ut.

I morgon kommer min gästbloggare Lisa från London med ett inlägg.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Kampen om talanger fortsätter

2007-09-11 -

Trots att det är minst sagt svajigt på börserna och det finns en finansoro är aktivisterna fortsatt hög hos de svenska företagen. Ett av fem företag har mer att göra nu mot för tre månader sedan.  Över 30 procent av företagen försöker att utöka sin personalstyrka enligt  Privata affärer .


Så det går inte att slå sig till ro i kampen om talangerna så det är bara att fortsätta att vässa planerna till att bli en naturligt attraktiv arbetsgivare.

Artikeln hämtad från http://www.noden.se och deras nyhetsbrev VSG
Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
En skön strand, ostron, skvaller och skämt

2007-09-09 -

"Egentligen är vi människor utvecklade att ligga på en skön strand, äta ostron, skvallra och skämta med varandra" Visst låter det skönt, men lite långt bort och hägrande

I alla fall kändes det långt borta när jag gick ut och rastade Ozzi i ett riktigt höstrusk. Det är författaren Lasse Berg som i sin bok "Gryning över Kalahari" som hävdat det enligt artikeln i DN:s  Vetenskap "Härma och skvallra är allra mänskligast".

Där menar man vidare att han får bra stöd i den senaste forskningen om människans ursprung. Skaldjur och fisk, fulla med omega-3 kan ha bidragit till att våra hjärnor är större och delvis vassare än apornas. Förmågan att härma verkar också ha haft en kritisk betydelse.

Nu förstår jag i alla fall varför jag ofta längtar till sol och värme och ett avslappnat liv, det gäller väl att se till att få i sig mer fisk och skaldjur, hur man nu får in det genom ett sugrör (brutet käkben se tidigare blogg). Det är förståss i övergående, men när jag slänger sugrören blir det att frossa i skaldjur.

Så för evolutionens skull fortsätt att härma och ät mycket fet fisk och skaldjur.

Ps Den blåa texten vetenskap ovan är en länk till artikeln i Dn.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Varför så svårt att följa lagen?

2007-09-07 -


Sedan 1994 är nämligen Sveriges arbetsgivare skyldiga att göra årliga lönekartläggningar. Vid en pågående granskning av 380 av Sveriges största arbetsgivare är det endast åtta procent som lever upp till lagens krav.


Vi kan anta att inom de här 380 företagen har samtliga en HR-avdelning. Ansvaret för lönekartläggningen ligger rimligtvis där, men varför fungerar det inte. Det man oftast hör är att det är krångligt, verkningslöst och byråkratiskt system. Jag kan hålla med, men oftast blir det så krångligt som man gör det till och ombudsmännen som granskar har oftast en väldigt fyrkantig inställning, om man får svårt med argumenten.


Men om det är ett så orimligt system, varför har det varit så tyst om det i 13 år från HR. Det är enstaka HR-chefer (en som jag vet)  som har uttalat sig negativt om systemet så egentligen så gillar väl majoriteten lönekartläggning eller?


Om vi sedan konstaterar att kvinnor har 93,4% av männens lön, ja då får vi nog konstatera att vi inte har lyckats fullt ut. Det bästa motmedlet mot lönekartläggningar är väl att vi kan presentera att vi inte diskriminerar i lönesättning, att vi löser problemen lokalt och att när det finns löneskillnader så kan vi motivera varför det är så.


Ett argument att det finns skillnader är att kvinnor är hemma under föräldraledigheten är numera högst tveksam. De flesta par delar i allt högre grad på föräldraledigheten, så bilden har förändrats och vi kanske ska ändra våra argument med detta.


Fast egentligen har jag svårt att förstå varför vi inte har kommit längre under 13-år, att vi inte har ett fungerande system och rutin ute i företagen. För om det är så svårt som att 92% av företagen inte kan skicka in en korrekt lönekartläggning, varför har vi då varit så tysta.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Rätt att avgå

2007-09-06 -

Vad rätt av Försvarsministern Mikael Odenberg att avgå. När man känner att man inte har en överensstämmelse med vad som beslutas, när man känner att ens egna ideal får stå alldeles för mycket tillbaka och när man inte kan se sig i spegeln längre då är det bättre att lämna skeppet med hedern och stoltheten i behåll än att blunda och köra på men samtidigt må dåligt. Se intervjun i Webb TV


Borde detta inte vara grundkurs ett i ledarskap, vilket helt annat klimat vi skulle uppleva och jag tror en bra mycket bättre företagsvärld där folk vågar stå för sina åsikter. Men det är ack så ovanligt, utan det är lite av att vara "tyst och lojal" som råder, inte att vara i "lojal opposition". Vilket skapar rädda organisationer som inte vågar yttra sig.


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (4)   Trackbacks ()
 
Cykla lugnt!

2007-09-05 -

Jag brukar ha som mål att mellan 08.30 - 09.30 ska jag lägga in en blogg på HR-society, det har svajat lite nu några dagar och det beror på att jag råkade ut för en olycka där jag bröt käkbenet på två ställen. "Lite svårt att vara kaxig då", men den ljusa sidan är att jag kommer att banta ner mig ett antal kilon då min diet består av soppa som kan intas med sugrör under ca en månad.


Finns det möjligtvis någon som har ett recept på god annorlunda soppa som man kan variera sig med, skicka mig receptet antingen här i bloggen eller på [email protected]


Jag är glad att jag klarade mig så bra som jag gjorde och jag kommer att ha som mål att lägga in en blogg nästan varje dag så jag hoppas att ni hänger kvar.


Sedan en uppmaning. Cykla lugnt och använd hjälm, det kan gå illa fortare än man tror.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (8)   Trackbacks ()
 
Lågavlönade har viktigare jobb?

2007-09-04 -

Sex av tio högavlönade anser inte att deras jobb är viktigt för andra. Bland låg- och medelinkomsttagare tycker däremot över hälften att deras jobb är viktigt för andra.

Det visar en undersökning som pensionsföretaget Alecta har gjort.


 Oväntat eller inte, men det verkar inte vara så att de som får mer betalt har viktigare arbete. Snarare tvärtom, enligt dem själva. Inte är det särskilt stressigt heller. Däremot anser en majoritet av dem att deras arbete är intellektuellt, analytiskt och krävande 

Som kontrast menar över hälften av låg- och medelinkomsttagare att deras jobb är viktigt för andra och sju av tio tycker att jobbet är ansvarsfullt.  Hur ska man tolka detta, har vi delegerat så mycket att det inte finns något kvar för de högavlönade att göra mer än att lyfta lönen. Det tror i alla fall inte jag, kan det vara att det är något knas med undersökningen.
 

Glädjande är dock att låg- och medelinkomsttagarna tycker att de har viktiga och ansvarsfulla jobb. Det är väl en grundbult i ett bra arbete att man känner så. Trots allt så tror jag att alla är viktiga och behövs för att hjulen ska snurra så varför hålla på och dela upp i viktiga och "oviktiga"


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
Minskad kreativitet

2007-09-02 - I en artikel i DN den 25 augusti intervjuas Jan Forslin, psykolog och professor i industriell arbetsvetenskap vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, om att kreativiteten inte får plats på jobbet . Konkurrens från lågprisländerna ger företagsledningar skrämselhicka och risken är stor att de slänger ut allt "lull-lull" och börjar spara, skära ned, effektivisera och styra med hela handen.

Många organisationer ser förnyelse och kreativitet som lösning för att lyckats i framtiden men när kraven ökar och resurserna minskar försvinner utrymmet för kreativitet och eget skapande. I stället byggs upp en negativ stress, vilket gör att vi blir blockerade och kan inte tänka fritt. Det blir inte mer än vackra ord eller det kända uttrycket ?det organisatoriska pratet? över ledningens önskan om att se mer av kreativitet på dagens arbetsplats.
 
Krativitetsgurun Paul Arndes menar att genomföra nya idéer handlar mycket mer om hårt arbete än om krativitet. Det räcker med en idé , tålamod och energi att genomföra den. Är det så att man använder 85% av sin kreativitet i privatlivet men bara 15% i arbetslivet?Vilken roll har HR för att se till att kreativiteten får utrymme och att vidareutvecklas? Hur arbetar era företag för att skapa kreativa arbetsplatser att ta vara på människors idéer?
Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
 Bloggens startsida
Till bloggens startsida
 Senaste inläggen
Rapport från HR-tankesmedjan

Åldersdiskriminering av unga

Mysko angående att fler vill förbjuda slöja

Chef istället för ledare

(o)medvetna fördomar mot överviktiga och personer med arabiska namn

 Arkiv
Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

November 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009

Januari 2009

December 2008

November 2008

Oktober 2008

September 2008

Augusti 2008

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008

December 2007

November 2007

Oktober 2007

September 2007

Augusti 2007

Juli 2007

Juni 2007

 Favoritlänkar
DN-artikeln

Facebooksidan

HR-akuten

HRsociety

Noden

 Sök på Magnus HR-blogg
 
 Magnus HR-blogg
Namn: Magnus Dalsvall
Ålder: 54 år
Jobb: HR-trendspanare, debattör i HR och partner i HR-akuten.
Snabbcv: Personalman Volvo Aero Engine, Personalchef/direktör på SAS Sverige, BP Sweden, Telia Data, FMV och Solna stad
På gång: 2008 års HR-visionär, driver en tankesmedja och har startat ett nätverk: Fenix- HR ut ur askan.
Privat: En son Douglas 18 år, hundägare till Ozzi en Bearded Collie
HRsociety är tidskriften Personal & Ledarskaps digitala mötesplats och presenteras i samarbete med Sveriges HR-förening.
Frågor om annonsering och nyhetsbrev besvaras av Fredrik Johnsson på Annonshuset AB, tel. 08-662 75 04.
Frågor om HRsocietys Internetverksamhet skickas till [email protected] eller ring 08-545 684 01.

Övriga frågor hänvisas till Personal & Ledarskap eller Sveriges HR-förening.


Bloggtoppen.se