Fler som dör än föds i Europa om sju år.

2008-08-29 -

EU har kommit med en rapport som visar att Europas befolkning minskar och att dödstalen är större än födelsetalen om sju år. Rapporten tas upp i Harald Tribune som även konstaterar att Tyskland kommer att tappa sin plats som den folkrikaste staten till Storbritannien år 2050.Läs gärna artikeln HÄR

Man konstaterar vidare att i dag går det 4 arbetande på varje pensionär, år 2060 är det två arbetande på varje pensionär. (Vilket skattetryck behövs för att underhålla detta)?

Man konstaterar även att utan invandring skulle EU:s befolkning minska från 500 miljoner personer till 447 miljoner år 2050. Så utan invandring kommer siffrorna att bli ännu sämre och hur ska man då klara av att utveckla välfärdssystemen, konkurrensen ökar om talangerna med mera. Men det är klart att vi kan blunda för problemen nu och köra på som vanligt, det här får väl våra barn och barnbarn lösa som så mycket annat. Eller ska vi arbeta med att bli mer "inkluderande" och inte se alla "andra" som hot utan istället se vad de kan tillföra,

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Allmänt   Kommentarer (4)   Trackbacks ()
 
Håller du vad du lovar?

2008-08-28 -

I vår strävan att framstå som en attraktiv och spännande arbetsplats, visar vi gärna upp bilder av unga, snygga, glada personer i annonser och foldrar som ska föreställa arbetande på arbetsplatsen. Blir det inte lite skevt när det sen visar sig att medelåldern ligger på kanske 50 år?

Samma sak gäller den profil som man vill visa upp på företaget som exempelvis, "spännande, utvecklande, möjligheter och roligt" . När verkligheten är mer åt "standardiseringar, kontroll, effektivitet och besparingar". Är det ett acceptabelt sätt att "lura" in talangerna? och lite av självbedrägeri.

När jag är ute och pratar i frågan får jag ofta kommentaren från personalfolk att visst organisationen har stelnat, ramarna är snäva och det finns många trötta. Men vi hoppas att den nya generationen ska ändra på det därför visar vi upp annonser med unga glada människor trots att verkligheten ser annorlunda ut. Är det då inte väl stora krav som vi ställer på våra nyanställda att ändra en helt förstelnad kultur och hur kommer det att tas emot i verksamheten? Alla som har arbetat med organisationsförändringar och kulturförändringar vet att det är väldigt stela och sega strukturer som inte förändrar sig över en natt.  Har inte personalavdelningen som experter i frågan ett ansvar att det har blivit som det har blivit, vad gör då en nyanställd för skillnad? Den nyanställde 80-talisten lär väl i bästa fall (om den inte slutar) bli indoktrinerad och anpassad till organisationen som alla andra.

I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Mörkertal i siffror från TCO

2008-08-27 -

TCO har genomfört en undersökning som fick ett stort genomslag i media nu på morgonen. Där de skriver att var 10:e personalchef ratar småbarnsmammor. Dock en förbättring sedan 2005 då 25 % var negativa. De konstaterar vidare att det var förvånansvärt få som var negativa att anställa utländsk arbetskraft endast två procent när det gällde personer från Europa och sju procent när det gäller personer födda utanför Europa. Läs artikeln i SvD HÄR

Min erfarenhet är att det finns en utbredd "politisk korrekthet" när det gäller att svara på kontroversiella frågor, i synnerhet om det gäller invandrare. Man säger en sak och gör något helt annat och ju högre upp i ansvarsställning du är desto mer politisk korrekt är du.  Skulle vi titta på siffran när det gäller handikappade så ökar antagligen siffrorna betydligt.

Känns som ett problem att vi bara "orkar" ha fokus på någon grupp åt gången, varför inte arbeta mer inkluderande. Mångfald är inte enbart invandrare eller jämställdhet utan det gäller även andra grupper som slentrianmässigt ställs i en utanförgrupp. Vi och dom de två farligaste orden som finns på alla språk, två ord som startat så många krig och utrensningar.

Skulle alla arbeta efter att titta på vad personen tillför istället för vad som "avviker" skulle vi få en mer dynamisk och attraktiv arbetsmarknad. Men dit är det en lång väg får man nog tyvärr konstatera då jag tror att i siffrorna som publiceras finns det ett stort mörkertal.
Sedan tror jag kanske inte att det stora problemet är personalcheferna utan det är oftast cheferna som finns ute i linjen som rekryterar.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Flygsäkerhet i fara på grund av mobbning

2008-08-26 -

Vi kan nu läsa i tidningarna där norska Luftfartstillsynet riktar mycket hård kritik mot samarbetsklimatet i förarkabinen. "Det förekommer utbredd mobbning mellan äldre och yngre piloter och det har utvecklats asociala förhållanden som inte främjar säkerhetsarbetet i cockpit skriver Luftfartstillsynet. Bolaget har gjort en intern arbetsmiljöutredning som visar att var femte flygförare känt sig mobbad det senaste halvåret.

Mobbning är ett allmänt stort problem och vet du inom HR hur det ser ut på din arbetsplats? Det är inte ovanligt att jag har sett siffror som ligger mellan 10-20% som anser sig vara mobbade. Det här är ett problem som ofta göms undan, undrar varför? Det är väl i och för sig klart att vissa arbetsgivare inte vill undersöka hur det ser ut för att inte ge en dålig bild utåt, men hur bra är det på sikt? Eller så negligerar man faktum i hopp att det går över.

I det här fallet är det bara att ta upp "handsken" och komma med en konkret handlingsplan direkt, för den ligger förmodligen i någon skrivbordslåda någonstans.

Ps. Bolaget hävdar dock att det inte är något säkerhetsproblem och det tror jag också, men mobbing bör väl alltid åtgärdas i alla fall.Ds.

I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Att "gå på vatten"

2008-08-25 -

Under min period som personaldirektör på Svenska BP användes ett uttryck när vi skulle mäta prestationerna för bonusar, "walk on water" var kravet för att få den högsta bonusnivån. Med andra ord betalades inte höga bonusar ut om resultatet berodde på andra omständigheter som höga priser, högkonjunktur med mera och på den andra sidan kunde man aldrig skylla på oroligheter, lågkonjunktur att man inte levererade för det gick ändå inte ut någon hög bonus. Levererade du trots oroligheter, fel konjunktur ett bra resultat kunde man diskutera "walk on water". Det fanns ytterligare en begränsning och det var ett begränsat antal som kunde få den högsta bonusen i konkurrens med alla övriga anställda i Europa.

Jag tycker mig se en skillnad i dag med bonus utbetalningar av fantasibelopp där resultatet mer beror på höga priser, högkonjunktur med mera som gjort att målen överskridits. Mer" walk on water" filosofi skulle förmodligen kunna frigöra mer kreativitet och offensiva satsningar och ett slut på att skylla på en massa saker i omvärlden, vilket förmodligen kommer att ske i framtiden med en annalkande lågkonjunktur.


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Vi fortsätter anställa

2008-08-22 -

Arbetsförmedlingen och media går nu ut och pratar om lågkonjunktur och att sysselsättningen minskar. Därför är det så skönt att läsa i DI att 38% av företagen räknar med att nyanställa under det tredje kvartalet Över en tredjedel av företagen påtalade att de hade tjänster som de inte kunde tillsätta på grund av att det inte fanns kvalificerad arbetskraft. Artikeln talad eäven om att var femte anställd söker aktivt nytt arbete.

Så det går inte att slå sig till ro i slaget om talangerna. Det kommer att stå ett bra tag till. Läs gärna artikeln i DI HÄR

I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Vänd negativt till positivt

2008-08-21 -

Jag sitter och tar fram material till en konferens där jag ska prata som handlar om kompetensförsörjning. Mitt tema är hur den offentliga sektorn ska kunna vara den attraktiva arbetsgivaren som lockar till sig kompetens.

Det är bara att konstatera att de har en uppförsbacke om man utgår efter de de undersökningar som publicerats.

Enligt en undersökning så har hälften av kommunerna och 60 procent av landstingen problem att rekrytera nya medarbetare. Kommuner och landsting behöver rekrytera ca. 50 000 personer i närtid och 55 procent av kommunerna och 75 procent av landstingen säger att det är brist på sökanden med rätt kompetens.

48 procent av de statliga myndigheterna uppger själva att de har svårt att rekrytera då de inte får in lämpliga kandidater.

Till det kommer att varannan statsanställd mår dåligt och en tredjedel av de statsanställda vågar inte framföra kritik och de som vågar göra det får en tredjedel sparken, eller andra sanktioner. Andra undersökningar visar att en stor del av landstingets personal inte känner att de blir sedda. Gårdagens blogg handlade om ekonomerna där endast 2 av 10 upplevde att arbetsgivaren hade en bra personalpolitik. Men positivt där är att 8 av 10 upplevde att de hade bra arbetskamrater och 6 av 10 att de har flexibel arbetstid med mera.

Nej det är trots allt inte nattsvart, det händer mycket positivt inom offentlig sektor, det gäller bara att se det och att personalavdelningarna tar hårdare tag i styråran och inte enbart handlar efter kortsiktiga ekonomiska handlingsmodeller. Det är ett viktigt samhällsjobb som de utför och det behövs bra och kreativa personer inom offentlig sektor som ges och får utrymme. Sedan så är det alltid så lätt att klanka på offentlig sektor och lyfta fram dåliga saker istället för att se på det positiva som sker. Men det gäller att sätta igång nu och plocka fram positiva förebilder men även att förändra klimatet till ett mer tillåtande för att vända bilden till något positivt.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Pengar är inte allt

2008-08-20 -

Enligt en undersökning utförd av SKTF, finns det uppenbara problem för den framtida rekryteringen av ekonomer till kommuner, landsting och regioner.

Vad som bland annat framkom var att:

2 av 10 förknippar sin nuvarande arbetsgivare med en bra personalpolitik.

1 av 10 förknippar sin nuvarande arbetsgivare med "bra löneförmåner"

1 av 5 associerar "personlig utveckling" med sin nuvarande arbetsgivare.

Knappt var fjärde uppfattar att nuvarande arbetsgivare har en "bra och förtroendeingivande ledning"

Vidare anger knappt hälften av de tillfrågade att man förknippar sin nuvarande arbetsgivare med "intressanta arbetsuppgifter"

På pluskontot redovisades bland annat att 4 av 10 har en bra balans mellan arbete och privatliv. Innebär det att 6 av 10 inte har en bra balans har jag svårt att se det som ett positivt resultat.

Tyvärr är jag inte förvånad över resultatet, det förs en ojämn kamp många gånger ute i kommunerna mellan personalavdelningar och övrig ledning. Det övergripande mantrat i kommunerna är naturligtvis att hushålla med skattepengarna, vilket naturligtvis är rätt. Men inte till vilket pris som helst anser jag och här borde HR ryta till mer och inte huka sig ner för politiker och ekonomidirektörer. För med det här resultatet så blir det naturligtvis svårt att rekrytera talanger till den så viktiga offentliga verksamheten. För det råder väl i alla fall ingen tvivel att dessa frågor borde ligga på varje personalchef agenda i kommuner och landsting.

Vågar du sticka ut hakan i HR-frågor - ansök om medlemsskap i nätverket  "Fenix - HR ut ur askan". kostnadsfritt på
www.hrsociety.se.I övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Ekonomi   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Lär av misstagen F-kassan!

2008-08-19 -

När man läser om Försäkringskassan i tidningarna och som det gick på i TV förra veckan där man visade pensionärer som inte har fått ut sina bostadsbidrag sedan maj månad funderar jag hur det inre klimatet är på F-kassan? När förtvivlade pensionärer frågar när de kan få ut pengarna får de till svar att de inte vet och att de får väl låna pengar av bekanta så länge så är det väl en signal att allt inte står rätt till.

Anledningen skylls på omorganisationen och semestrar. Tänk om en privat arbetsgivare inte betalade ut ersättningar på grund av semester eller på grund av en omorganisation, vilket liv det skulle bli. Det är bara att ordna så att pengarna kommer ut, i värsta fall så får man väl improvisera.

När verksamheten inte fungerar och man skyller på omorganisation och semestrar bör man ta sig en funderare på vad som har gått fel. Vad har man tappat under resan och hur ska man få med sig personalen, samt hur ska man bygga upp förtroendet för kassan igen.

Undrar hur F-kassans personalavdelning resonerar och vad man har lärt sig på den här resan?


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Mer Ara inom HR!

2008-08-18 -

Brottaren Ara Abrahamian protesterade mot ett korrupt system inom brottningen  på ett väldigt tydligt sätt. Han vågade sticka ut och protestera. Hur många HR-chefer finns det inte som knyter näven i fickan och är tysta i lägen där de kan göra skillnad och pratar/beklagar sig för nätverkskollegor att ingen lyssnar på HR.

Mer Ara attityd och våga sticka ut kan vara väldigt välgörande för organisationen och för HR. En "kamp" som sker i det tysta vinner man sällan. Eller är vi kanske rädda för eventuella konsekvenser om vi börjar synas? I så fall är det fel organisationsklimat så se till att byta jobb.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Enögd syn på vd-löner

2008-08-16 -

I SvD Brännpunkt skriver Chefsrekryterare Bengt Lejsved att de svenska toppcheferna i genomsnitt tjänar 30 procent av vad andra europeiska toppchefer tjänar. Han drar en lans till försvar för de få företag i Sverige som trots allt betalar en ersättning som är någorlunda konkurrenskraftig. Läs gärna artikeln HÄR

Jag har inget emot att en VD har en hög lön, men det måste harmoniera med hela företaget. En hög vd lön ger högre lön till de som rapporterar direkt till vd:n och så vidare. Det innebär att om man kraftig höjer vd lönerna får det spridningseffekter på sikt i hela organisationen, dock lite urvattnad på gräsrotsnivå. Med andra ord skapar det en löneglidning av rätt stora mått.

Min erfarenhet är  att svenska företag har en plattare organisation än vad många internationella bolag som oftast har en större hierarki med fler rapporteringsnivåer. Fler rapporteringsnivåer ger högre löner ju högre upp i "värdekedjan" du sitter. I och för sig kanske en väg som vi i Sverige är på väg in i.

Visst är det viktigt att vi inte fastnar i Sverige utan kan se över ankdammen vad som händer internationellt. Det är dock viktigt att se på helheten och vilka konsekvenser det ger och försöka se spelet bakom och inte enbart titta på en liten grupp. Alla ska ha en konkurrenskraftig lön det håller jag med om, men till vilket pris?  Att en chefsrekryterare går ut och slår ett slag för den chefsgrupp som han själv rekryterar ger en lite dålig smak i munnen, det kan finnas en hel del "egenintresse" i sakfrågan.


Permalink   Företagande   Kommentarer (3)   Trackbacks ()
 
Ett sätt att tysta HR

2008-08-14 -

I mitt arbete träffar jag många duktiga och kreativa personalchefer,  som får "silkessnöret" visserligen med någon form av avgångsvederlag men anledningen är att man vill organisera om och lägga personalavdelningen under till exempel ekonomiavdelningen. De personalchefer som har en egen stark drivkraft söker sig från företaget och in rekryteras en HR-chef som finner sig i degraderingen av personalfunktionen. Då gärna en ung och relativt oerfaren person.

Så det känns rätt skönt när man träffar på situationer som går åt andra hållet där företaget vill ha en förändring och vill ha ett mer aktivt HR och få bort förvaltarrollen.  Just nu så tycker jag att det verkar att väga rätt jämt mellan de två "trenderna" men låt oss arbeta för att få en mer aktiv Personalchefsroll och låta HR både höras och synas.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Ger "låt gå" attityd framgång för HR?

2008-08-13 -

Många av de kommentarer jag hör och som jag ser i pressen verkar präglas av en "låt gå attityd" från personalavdelningarnas sida.  Vill man ligga lågt tills det blåser över, eller tror man att allt löser sig tillslut bara man väntar tillräckligt länge. Är det därför man inte hör eller ser något från personalavdelningarna? Eller beror det på som en advokat inom arbetsrätten som jag nyligen pratade med som var nästan upprörd över den dåliga kunskapen i arbetsrätt som många inom HR har. Visst några har kanske har läst arbetsrätt i skolan men har absolut ingen förhandlingsvana och skjuter förhandlingarna till de som har ännu mindre arbetsrättskunskap nämligen cheferna.

Det är en konst att genomföra förhandlingar, att se till att det inte blir låsningar eller överkörningar som står en dyrt i slutänden. Han (advokaten) konstaterade att det finns många nya chefer som saknar den kunskapen, men som förmodligen har helt andra styrkor naturligtvis. Nu när den nya arbetsrätten kommer in vid årsskiftet kommer det att ställa stora krav på förhandlings och arbetsrättskompetens på HR och hur förberedda är vi egentligen?

Jag tycker att det är viktigt att HR inte tappar det arbetsrätts och förhandlingsområdet också, utan ser till att ta för sig här och inte bara är genomförare av förhandlingar, utan verkligen leder förhandlingarna både taktiskt och praktiskt för att inte tala om förebyggande.
Nej jag tror inte att en "låt gå mentalitet" ger framgång för HR.

Vågar du sticka ut hakan i HR frågor? Bli medlem i nätverket "Fenix - HR ut ur askan" på HR-society kostnadsfritt. www.hrsociety.se. Nu 18 medlemmar.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Apropå personalavdelningen som försvann

2008-08-12 -

Vad händer egentligen på SVT? Stina Lundberg Dabrowski sågar ledningen i SVT totalt i en debattartikel på DN. Nu kommer även Janne Josefsson in och menar att det är många som inte mår bra och att människor behandlas illa. Att klimatet inte är bra och att många anställda far väldigt illa.

Jag misstänker att allt beror på en omorganisation som man genomför och det är klart att det alltid väcker känslor, men var finns personalavdelningen och vad har de kunnat göra då de borde ha förutsatt detta.  Har de satt sig i en bunker där de inte hör eller ser något, eller flytt bort på en lång semester? Vore intressant att höra hur de resonerar om det inträffade, för det ger ju inte speciellt bra signaler utåt i alla fall.
Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Personalavdelningen som försvann!

2008-08-11 -

När jag arbetar med "search" inom HR-området träffar man på många härliga människor, men man får sig även en och annan tankeställare.

Jag hade vid ett tillfälle samtal med en verksamhetschef som var direkt underställd koncernledningen i ett multinationellt välrenommerat  bolag. I det här bolaget pågår det stora förändringar med förflyttningar och koncentrationer mellan de nordiska länderna. Hans erfarenhet var att personalavdelningen aldrig visade sig, var aldrig med i de stora förhandlingarna utan lämpade över allt till cheferna. Om man ställde en fråga till personalavdelningen, duckade de och skickade tillbaka frågan med "vad tycker du?"  Han har inte sett något annat från personalavdelningen är någon policy som de har satt ihop, utan hävdade att han inte sett något av vad de kan göra. Han undrade naturligtvis om det skulle vara så? Samt undrade naturligtvis vilken nytta han kunde ha av den osynliga avdelningen.

Tyvärr så har den här personalavdelningen förmodligen sett sig som ett "offer" och vill inte synas, utan försöker obemärkt arbeta vidare i någon sorts egen inre process som inte gagnar någon. Sedan kan man klaga på dåliga chefer som inte vill lyssna, men hörs och syns man aldrig varför ska man då lyssna på dom?

Nej återigen det måste låta mer från personalavdelningen, våga ta plats och synas.

Ni som vågar ta plats och synas får gärna vara med i nätverket Fenix - HR ut ur askan. Gratis medlemskap på HRsociety.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Byt jobb nu

2008-08-08 -

Läste i en tidning att en person på en arbetsförmedling rekommenderade personer som funderade att byta jobb att göra slag i saken nu. Det finns ingen anledning att vänta då konjunkturen förväntas sjunka och det finns trots allt gott om jobb nu.

Jag har lite svårt att förstå att folk ibland "biter" sig kvar i arbeten där de vantrivs, där chefen har till fullo lärt sig härskarteknikerna. (Lär dom det sig ute på managementkurserna)? Tänk vilken fart det skulle bli på arbetsgivarna om "alla" som vantrivdes sökte sig bort från företaget. Då först kanske det skulle bli en förändring för lågkonjektur till trots så saknas det kompetens ute på marknaden.  Bland annat kunde jag läsa att det saknas sjöbefäl, år 2015 beräknas bristen på så mycket som 17000 personer. Snacka om arbetsmarknad.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
När ser vi en "HBT" VD?

2008-08-04 -

Ann Fagraeus och jag var på Stockholm Pride och talade i fredags om (o)medvetna fördomar och rosa pengar. Det var kul, lärorikt och färgstarkt att vara där, vi fick en hel del frågor och diskussioner. Bland annat om när blir det ok för en VD att gå ut med han han/hon är HBT?  Det var rekord i år med sponsring av Euro Pride, många företag ville synas i dessa sammanhang, men när kommer det att bli ok med att en VD kommer ut ur busken och meddelar att han/hon är homosexuell? Det är okey inom politiken där det finns höga företrädare som öppet deklarerat sin läggning, inom polisen och brandkåren är det numera också ok. Men när ser vi detta inom företagen? Det är lätt att säga att man stödjer HBT-personer i policys eller mångfaldsprogram,  men svårare att göra det i verkligheten. Eller som en kvinna från norrland som sa till mig att hon vid ett besök på en större arbetsgivare fick beskedet att "hos oss är det inget problem med HBT-personer för vi har inga" varvid hon kontrade med att säga att det finns med de vågar inte komma ut med det. Förmodligen på grund av ett icke tillåtande klimat.

Det finns mycket kvar att göra och att det inte räcker med en "pappersplan" är väl uppenbart.
Här ser vi när jag och Ann pratar på Stockholm PrideHär ser ni när ANn och jag pratade på Stockholm Pride.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
(o)medvetna fördomar och rosa pengar

2008-08-01 -

Projektet "Fritt Fram" har genomfört en kartläggning om hur bra svenska företag är på att bemöta homo- och eller bisexuella. Undersökningen gav en tydlig bild. Samtidigt som många homo- och bisexuella är osäkra på vilket bemötande de kommer att få, anser sig majoriteten av företagen vara tillräckligt kompetenta för ett professionellt bemötande av alla. Så det finns ett stor glapp.

50% anser sig osäkra på om de ska bli bra bemött som kund på grund av att man är homo- eller bisexuell.

41% är osäkra i kontakten med resebranschen

43% är osäkra i kontakt med banken

49% är osäkra i kontakt med försäkringsbolag

59% är osäkra vid bilköp-

Samtidigt så konstaterar undersökningen att över 75% rekommenderar homovänliga företag. En beräkning som Timbro gjorde 2002 visar att köpkraften bland homo- och bisexuella är ca. 18 miljarder! (2002)

Det här kommer bland annat Ann och jag prata om på Stockholm Pride idag under temat "(o)medvetna fördomar i arbetslivet och rosa pengar"


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
 Bloggens startsida
Till bloggens startsida
 Senaste inläggen
Fler som dör än föds i Europa om sju år.

Håller du vad du lovar?

Mörkertal i siffror från TCO

Flygsäkerhet i fara på grund av mobbning

Att "gå på vatten"

 Arkiv
Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

November 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009

Januari 2009

December 2008

November 2008

Oktober 2008

September 2008

Augusti 2008

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008

December 2007

November 2007

Oktober 2007

September 2007

Augusti 2007

Juli 2007

Juni 2007

 Favoritlänkar
DN-artikeln

Facebooksidan

HR-akuten

HRsociety

Noden

 Sök på Magnus HR-blogg
 
 Magnus HR-blogg
Namn: Magnus Dalsvall
Ålder: 54 år
Jobb: HR-trendspanare, debattör i HR och partner i HR-akuten.
Snabbcv: Personalman Volvo Aero Engine, Personalchef/direktör på SAS Sverige, BP Sweden, Telia Data, FMV och Solna stad
På gång: 2008 års HR-visionär, driver en tankesmedja och har startat ett nätverk: Fenix- HR ut ur askan.
Privat: En son Douglas 18 år, hundägare till Ozzi en Bearded Collie
HRsociety är tidskriften Personal & Ledarskaps digitala mötesplats och presenteras i samarbete med Sveriges HR-förening.
Frågor om annonsering och nyhetsbrev besvaras av Fredrik Johnsson på Annonshuset AB, tel. 08-662 75 04.
Frågor om HRsocietys Internetverksamhet skickas till [email protected] eller ring 08-545 684 01.

Övriga frågor hänvisas till Personal & Ledarskap eller Sveriges HR-förening.


Bloggtoppen.se