Våga ifrågasätt Dave Ulrich!

2008-09-30 -

Är det så att Dave Ulrich "fyrfältare" är den allenarådande dogmen om hur HR arbetet ska organiseras. Det är sällan som man träffar på en personalavdelning som inte arbetar efter Ulrich modellen, eller är det så att man inte vill vara avvikande från alla andra?

Ibland får jag intrycket att det kopieras friskt mellan varandra och en idé som får bärkraft vill alla andra göra samma sak utan större anpassningar. Utöver Dave Ulrich omtalade fyrfältare så har vi Lean production som omtalas som det allenarådande framgångsreceptet. Det är i alla fall väldigt få kritiska röster som hörs utan de flesta vill gå i samma riktning som alla andra. Var sker då egentligen en nyutveckling?

När man som jag har förmånen att få träffa många ambitiösa och hungriga HR-personer som vill vidare, kan jag konstatera att de flesta kommer från sådana organisationer och de tycker att de har fastnat i sin utveckling. Kanske något att fundera på för den ambitiösa HR-chefen och visst vore det uppfriskande med en debatt inom HR.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Modellen för framgång är en vit man!

2008-09-29 -

Läste Pontus Schultz blogg (chefsredaktör på VA.se och Veckans Affärer) om att "enfalden regerar när vi väljer bort invandrare". Läs den gärna HÄR.

Pontus skriver att för två år sedan konstaterade man att det var tio gånger så sannolikt att en välutbildad invandrare lämnade landet än en svensk akademiker. Nu förstår han varför när de har granskat ledningarna för landets 61 största börsbolag. Det finns sammanlagt en (1) invandrare i ledningsgrupperna. Chefen är som vanligt en vit man i fyrtioårsåldern.

De här börsbolagen har med all sannolikhet både jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner och sofistikerade rekryteringsprocesser. Men det är ofta som processerna enligt min erfarenhet, snarare  befäster en stereotyp bild än ökar mångfalden. Eller som det andra alternativet som inte är ett dugg bättre att det är tomma ord på ett papper.

Det borde väl inte vara så svårt att förstå att har man en ledning som mer speglar kunderna (för de är oftast inte så homogena som våra ledningsgrupper), så är det bra för affärerna och utvecklingen.

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Regelstyrningens tid?

2008-09-25 -

Att lean-tänkandet är regelstyrt vet vi, men tittar vi ut lite mer så ser vi ytterligare tendenser. Läste i förra numret av P&L att det sitter 400 personer världen över för att ta fram en ISO-standard som ska kunna användas inom HR-området. Nu vill några skapa en auktorisation av HR-yrket.  Finns det ett problem med identifikationen och trovärdigheten inom HR, eller är det arbetslösa "strukturkonsulter" som vill ha något att göra?


Permalink   Företagande   Kommentarer (5)   Trackbacks ()
 
Sluta curla, börja leana

2008-09-24 -

HR-dagarna inleddes med en uppmaning att kolla arbetsprocesserna med hjälp av lean-productiontänkande och rådet att "sluta curla, börja leana" till den samlade HR-kadern enligt artikeln på HRsocietys hemsida.

Min fråga som inställer sig är om uppfattningen är att vanligt traditionellt HR-arbete anses som att personalavdelningarna curlar? Det verkar som om lean-förespråkarna tror att HR står för "Human Robots" och inte Human Resource.

Att som idag tror att lean production är lösningen på allt tror jag inte, det träffar jag alldeles för många frustrerade människor som arbetar efter den metoden och ser sig om efter andra jobb. Har personalavdelningarna "curlat" cheferna ute tror jag inte att de plötsligt heller kan sluta med det och börja införa lean-management istället, risken är nog då hög att de får börja se sig om efter ett nytt arbete.

Men en bra rubrik är det.
Permalink   Ledarskap   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
VD:n som bloggar

2008-09-23 -

Vd:n Urban Widén på Schering-Plough AB i Sverige startade en blogg för att möta medarbetarnas behov av information och svetsa samman gruppen. På köpet fick han direktkontakt med sina medarbetare. De anställda har hittills reagerat positivt. Framför allt de yngre medarbetarna. Han startade bloggen när det blev tal om sammanslagning med ett annat bolag och informationssuget var stort.

Kanske något för andra att pröva på, eller få de som rynkar på näsan åt bloggen som fenomen att fundera lite.

I morgon får vi se om jag "vågar" ge mig på "sluta curla börja leana"


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Högkonjunktur för att anställa

2008-09-19 -

När börsen faller då är det köpläge för de som är förutseende. Är det egentligen inte likadant på arbetsmarknaden. Företag som nu tävlar om att varsla sina anställda då är det "köpläge" att anställa de talanger som man har brist på eller saknar för det förutseende och framåtblickande företaget.

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Personalavdelningen bromskloss eller utvecklare?

2008-09-18 -

Var igår på ett seminarium "Future work forum" som anordnas av noden där engelsmannen Peter Thomsson pratade om sin vision om framtiden.

Vid eftersnacket frågad jag honom om han delade min uppfattning om att HR-människor väldigt ofta är konservativa. Peter Thomsson höll med, men menade vidare att det ligger i HR:s natur att bevaka så att kollektivavtalen följs, riktlinjer och policys efterlevs med mera.
Är det så att den polisiära rollen och behovet man där upplever av att få kontrollera kan tyvärr ofta leda till att HR får svårt med förändringar och att i värsta fall bli en bromskloss för utveckling. Så se upp.

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Oviktigt med inspirerande ledning?

2008-09-17 -

Universum har en bilaga med i SvD som tar upp framtidsföretagen och företagsbarometern. De konstaterar att arbetsgivare som visar god etik och hög moral rankas högt av studenterna i valet av arbetsgivare.

Tittar man sedan på siffrorna så ser man att det är 47 % av ekonomistudenterna som rankar det högt. Betyder det då att 53 % av studenterna inte anser det viktigt? Fortsätter man att läsa på samma sätt så ser man att 57 % av studenterna inte tycker att det är viktigt att företaget har framgång på sin marknad, likadant med gott rykte.

Endast 26 % av studenterna ville ha en inspirerande högsta ledning.

När vi nu pratar och arbetar så mycket med branding så spelar det egentligen någon roll när över hälften av studenterna egentligen inte bryr sig om det, eller är det så att den verksamheten riktar sig till den kategori som bryr sig.


Permalink   Företagande   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
eller hur?

2008-09-16 -
"Det är aldrig dysterkvistarna som har vänt världen till det bättre".
Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda.

Med tanke på alla krigsrubriker om finanskriser med mera.
Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Tarifflönens återkomst?

2008-09-15 -

De centrala avtalens återkomst

Den här bloggen kommer från en spaning den 11 sept. från HR-tankesmedjan.

"Strävan efter standardiserade system kommer även att nå även de individuella lönesystemen. Inom några år kommer enhetslöner, tariffer och liknande att göra en hejdundrande återkomst. Lönen blir lika för hela grupper - belöningssystemen i form av fridagar, städhjälp, spotbonusar etc blir de motivationshöjande inslaget i dessa belöningssystem".

Tänk vilken tid det skulle spara med att införa tarifflöner för personalavdelningarna. Jag vet många som sitter i en rävsax med "potter" på 2-3 % som skall differentieras. Förväntningarna ligger mil över vad som får fördelas och frustrationen, irritationen överväger de eventuellt positiva effekter som ett lönesystem ska ha enligt "boken". Så kanske den gamla metoden med tarifflöner och lönestegar hittar tillbaka nu när man återtagit de så kallade Saltsjöbadsförhandlingarna. Personalavdelningarna får då lägga sin tid på att hitta olika system för att belöna exceptionella arbetsinsatser, vilket ger en helt annan motivationsfaktor.

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Företagande   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Lean administration och stämpelklockan

2008-09-12 -

Lean administration som det skrivs om på HRsocietys hemsida känns lika modern och innovativ som stämpelklockan.

Nu vet jag att det kommer att stå mer om det i P&L:s nummer som kommer nu på torsdag, där man har utvecklat Lean-konceptet. Men hitintills så står min gamla grundtes fast att detta är inget annat än ren och skär Taylorism och "löpande band" principer på tjänsteproduktion mer verkar vara en ingenjörs dröm än en HR-strategi.


Permalink   Ledarskap   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Att anpassa personaljobbet och vara en vindflöjel

2008-09-11 -

Att "anpassa sig" verkar vara det som gäller allt som oftast i HR-kretsar. Undersökningen om HR i framtiden beskriver hur HR-avdelningen/HR-chefen ska anpassa sig och organisationen. En av de viktigaste områden enligt en annan undersökning på HR-chefer var hur de ska kunna anpassa sig till framtida krav och förväntningar. När jag har talat med en del HR-chefer i multinationella bolag pratar de ofta om hur de ska anpassa sin verksamhet efter vad de säger ute i Europa eller USA.

Sker anpassning utan integritet och ryggrad så blir man lätt en vindflöjel eller en quisling utan ryggrad. Är man inte redan där  i underläge och följer någon annan istället för att försöka leda och hur blir det då med ens trovärdighet?. Jag tror att vi har mycket att lära av Europa och USA, men de har mycket att lära av svensk HR också. Så stå på er för vem vill vara en Quisling?.övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
HR kompetens i Lavalutredning?

2008-09-10 -

Lavalutredningen ökar farten, men det finns ännu inga konkreta förslag om hur den svenska lagstiftningen ska anpassas till EU-rätten. Utredningen om följderna av Lavaldomen från EU:s domstol är en het potatis. Domen som gäller villkoren när utländska företag tillfälligt verkar i Sverige har bland annat lett till nya Saltsjöbadsförhandlingar. Senast den 15 december ska utredaren från medlingsinstitutet lämna sitt förslag. Han samarbetar med arbetsmarknadens parter i en referensgrupp. Läs gärna artikeln i SvD HÄR.

Effekterna av vad som kommer fram i utredningen lär i högsta grad påverka personalarbetet när det gäller förhandlingar med mera. Jag misstänker att bidraget från HR-sidan består av att vänta och se vad som kommer och anpassa sig efter det snarare än att försöka påverka. Resultatet kan då komma att bli en ohanterlig koloss som kräver en hel del förhandlingar och osäkerhet innan praxis har etablerats. Vilket i sin tur innebär dyra långa och segslitna processer.

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
AMS söker unga bloggare

2008-09-09 -

Såg att AMS söker fem unga arbetslösa bloggare som ska skriva om sina strävanden att få arbete. Genom detta bloggande får arbetsförmedlingen en inblick i hur unga kämpar i en situation som arbetslös, samtidigt som det kan lära andra i samma situation att söka jobb. Läs gärna artikeln i SvD HÄR

Jag tycker att det är ett lovvärt initiativ, men skulle AMS titta ut i "bloggosfären" så hittar de en massa bloggare som skriver om sin situation som arbetslös och det är både gamla och unga om de vill få en uppfattning, varför gå över ån efter vatten


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
EU förändrar arbetsrätten

2008-09-08 -

EU har ett stort inflytande över den svenska arbetsrätten Professorerna Niklas Bruun och Jonas Malmberg har tittat på hur Sveriges arbetsrätt och arbetsmarknad påverkats av EU-medlemskapet.

De konstaterar att under de tio år Sverige har varit medlem i EU har det svenska arbetsrättsystemet genomgått en tyst revolution.

EU-rätten har gett upphov till en omfattande förändring i den svenska lagstiftningen. Den EU-baserade lagstiftningen har i själva verket dominerat arbetet i Sverige under de tio åren. AD använder EU-rätten mer som rättskälla och hänvisar oftare till EU-direktiv som ligger bakom svensk lagstiftning. Det finns inte längre en entydig tolkning av den svenska arbetsrätten som bland annat blivit uppenbart i den uppmärksammade konflikten i Vaxholm. Det är numera många aktörer som ger sig in och tolkar vad som gäller.

Tyvärr saknar vi inom HR en bevakning och påverkan inom detta för oss så viktiga område, vilket är synd. Eller är det så att det inte finns något intresse för dessa en av våra kärnfrågor?

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Personalchefer stå på er!

2008-09-05 -

Den ökande globaliseringen gör att det kommer in "nya" chefer från andra delar av Europa till ledningarna och hur är deras syn på HR? Tyvärr verkar trenden att man då efterfrågar mer traditionell HR och de personalchefer som har en mer proaktivt förhållningssätt och affärssyn på sitt HR-arbete kommer i onåd.

Det här visar att vi i Sverige har kommit en bit på resan i att göra HR mer affärsmässigt och mitt råd till er affärsmässiga  personalchefer ute i bolagen är att stå på er och ge inte vika.
Trevlig helg.

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Efterfrågad affärspartner?

2008-09-03 -

Jag tror att övervägande majoriteten av personalcheferna vill arbeta strategiskt som en affärspartner inom företaget som stödjer linjecheferna att nå sina affärsmål, alternativt att de anser sig göra det. Då är det skrämmande att 63 % av linjecheferna inte ser HR-funktionen som en affärspartner. Det verkar finnas om inte en avgrund så i alla fall ett "krondike" mellan vad HR-avdelningarna vill och vad linjecheferna anser.  Vilken tilltro finns det egentligen till vad HR kan bidra med ute i organisationen. Kanske idé att lägga om strategi?

"Siffrorna hämtade ur HR Alignment Review"


Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
Binda ris åt egen rygg?

2008-09-02 -

Enligt "HR Alignment Review" som nyligen genomfördes får HR /Personalavdelningar godkänt av linjecheferna  på två områden. Det är insatserna kring lönerevision och vid rehabilitering av medarbetare. När det gäller övrig verksamhet så ser det ganska svart ut.

Problemet är väl bara att det är två områden som HR själva vill ha ut till cheferna om man nu har kvar det inom HR. Håller vi på eller har vi slängt ut det som vi anses bäst på? Är det klokt och vad betyder det i framtiden?

övrigt rekommenderar jag att du också anmäler dig som abonnent på nodens kostnadsfria  trendspaningsbrev "Veckan trender & Tecken" som utkommer varje fredag. Anmäl dig här!

http://www.noden.se/vtt


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
Jobbar vi med rätt saker?

2008-09-01 -

Innan sommaren kom en rapport om  vad HR.cheferna såg  som väsentligt att arbeta med i framtiden. Nu fick jag en "executive report" om en undersökning som kommer att i helhet publiceras efter tredje kvartalet. Den tar upp HR och Linjechefers syn på hur HR fungerar och det fanns en hel del att önska där, återkommer till det i nästa blogg.

Men vad jag undrar över är att det verkar inte som linjechefernas syn på dagens HR och HR-chefernas syn på vad som är viktigt att arbeta med är helt synkroniserade. Jobbar vi verkligen med rätt saker undrar jag.

Tar vi rätt svampar?


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
 Bloggens startsida
Till bloggens startsida
 Senaste inläggen
Våga ifrågasätt Dave Ulrich!

Modellen för framgång är en vit man!

Regelstyrningens tid?

Sluta curla, börja leana

VD:n som bloggar

 Arkiv
Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

November 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009

Januari 2009

December 2008

November 2008

Oktober 2008

September 2008

Augusti 2008

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008

December 2007

November 2007

Oktober 2007

September 2007

Augusti 2007

Juli 2007

Juni 2007

 Favoritlänkar
DN-artikeln

Facebooksidan

HR-akuten

HRsociety

Noden

 Sök på Magnus HR-blogg
 
 Magnus HR-blogg
Namn: Magnus Dalsvall
Ålder: 54 år
Jobb: HR-trendspanare, debattör i HR och partner i HR-akuten.
Snabbcv: Personalman Volvo Aero Engine, Personalchef/direktör på SAS Sverige, BP Sweden, Telia Data, FMV och Solna stad
På gång: 2008 års HR-visionär, driver en tankesmedja och har startat ett nätverk: Fenix- HR ut ur askan.
Privat: En son Douglas 18 år, hundägare till Ozzi en Bearded Collie
HRsociety är tidskriften Personal & Ledarskaps digitala mötesplats och presenteras i samarbete med Sveriges HR-förening.
Frågor om annonsering och nyhetsbrev besvaras av Fredrik Johnsson på Annonshuset AB, tel. 08-662 75 04.
Frågor om HRsocietys Internetverksamhet skickas till [email protected] eller ring 08-545 684 01.

Övriga frågor hänvisas till Personal & Ledarskap eller Sveriges HR-förening.


Bloggtoppen.se