#744 sista bloggen på P&L

2014-10-07 -

Då Personal & Ledarskap har beslutat att lägga ner bloggen så blir min 744:e blogg den sista på den här sidan.

Ni som fortfarande vill vara med i debatten i bloggosfären kan följa min blogg på www.dalsvall.se/blogg/ samt att jag rekommenderar er att  följa diskussionerna och bloggarna/ inläggen på www.hrsverige.nu.

Tack för den här tiden, vi ses i andra forum i fortsättningen.

Med vänlig hälsning

Magnus Dalsva

 

 


Permalink   Allmänt   Kommentarer (41)   Trackbacks ()
 
#743. Vad väljer/föredrar HR - människa eller system?

2014-10-07 -

Vad väljer du –människa eller system?

Det senaste årtiondet har många inom HR i sin strävan att bli en fullvärdig medlem i ledningsgruppen gått ifrån att hantera mellanmänskliga relationer till att mer försöka efterlikna ekonomer genom att införa olika system och styrande, standardiserade processer, checklistor och nyckeltal.

Kraven har ställts från många håll att P-programmet på universiteten ska innehålla mer ekonomi, nyckeltal med mera på bekostnad av beteendevetenskap. Den fullkomliga masshysteri som utbröt på många HR-avdelningar när Dave Ulrich och HR Transformation presenterades blev nästan en religion i både branschföreningen och HR-förespråkare. Ulrich modellen bygger på ett utvecklat IT-systemstöd som till stora delar såldes in med argumentet att det skulle medföra att man kunde drastiskt minska bemanningen på personalavdelningen och att cheferna kunde ta över en hel del av HR:s traditionella uppgifter. HR kunde då arbeta mer strategiskt och med direktkontakt med cheferna genom att införa Business Partners. Metoden infördes utan någon som helst kritisk granskning eller diskussion vilket kan tänkas lite märkligt att vår yrkesförening och branschtidning förordade ett system utan kritisk granskning som innebar att HR skulle minska och där cheferna var kritiska.

Ett långt drivet standardiserat och hårt systematiserat personalarbete har många förespråkare i HR-världen, dock oftast från dom som kommer från andra professionsområden och som ges stort utrymme utan diskussioner eller ifrågasättande.

Utgår vi från Human Resource Management (HRM) så har vi sedan 80-talet flyttat från Human och varit helt fokuserade på Resource och Management. Med andra ord HR har mer eller mindre glömt bort Human, människan. Inte blir det bättre av att stora resurser läggs ner för att göra HR arbetet mer standardiserat genom ISO-certifiering.

Mitt problem med det tänket är att människor inte är standardiserade ”robotar” utan individer med egna viljor och förmågor. Standardisering blir på ett vis en nedvärdering av den professionella kunskapen och bedömningar av det människoorienterade arbete som HR utför.

Det senaste decenniet har det varit mycket fokus på systemvägen. Så min fråga till yrkesföreningen är vilken väg som de förordar idag. Människovägen eller systemvägen?

Min undran är att om vi väljer systemvägen, så innebär det förmodligen en nedmontering av HR-rollen, då styrdokument, hårt leanade processer, nyckeltal, ekonomi och standardiseringar blir dominerande på bekostnad av de mer mjuka värdena. En farlig väg och det skulle vara intressant vad Sveriges HR-förening har för strategi och vision inom detta område.


Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
#742 Lugnt på jobbet för en aktivare fritid?

2014-09-23 -

Läser i SvD att ”EU ryter till: Ta det lugnare på jobbet”. Ett vällovligt initiativ då vi har en ökad psykisk ohälsa på jobbet, men det duger inte som en generell lösning. Arbetsmiljöverket står i startgroparna och ska kontakta 26000 arbetsgivare och genomföra omfattande inspektioner i landet och ställa krav på arbetsgivarna. Här blir det viktigt för arbetsgivaren att kunna uppvisa dokumentation av vad som görs. Min erfarenhet här är tyvärr att dokumentation och snygga pappersdokument är viktigare än realiteten ute i verksamheten när myndigheterna kommer ut.

Men allting är ju inte så enkelt som att säga att stressen är arbetsrelaterad. Lär finnas undersökningar som visar att en stor stressfaktor är fritiden. Man får inte sitt livspussel att gå ihop. Karriär, familj, barnens fritidsintressen, vara aktiv, sporta, duktig förälder, engagerad i föreningar, social, resa till Thailand med mera. Allt ska naturligtvis läggas upp på fb där du kvart i tre hämtar på dagis, halv fyra lägger upp en bild hur du och barnet leker eller bakar. Sedan ut i motionsspåret med en app aktiverad som direkt publicerar hur långt du sprungit och i vilken fart och hur många kalorier du har förbränt. Sedan laga mat efter någon modern metod som du sedan delar på fb för att visa att du minsann är en medveten person som inte stoppar i dig vad som helst.

Jag kan förstå att många har svårt att få sitt livspussel att gå ihop. Finns så mycket förväntningar och krav på att vara så perfekt, klara karriär och familj med en aktiv fritid och allt kan nästan följas i realtid på nätet. Lever vi i en ”lyckobubbla”?

Så ibland får jag den förbjudna tanken. Att den ökande stressen och den psykiska ohälsan som finns inte enbart är ett arbetsgivarens fel. Det är ett samhällsfenomen som man måste göra upp med.

Åtgärderna som arbetsmiljöverket tar upp är bland annat, minska arbetsmängden och ge tid för reflektion. Vilket är vettiga åtgärder, men kan resultatet bli att vi får eller har en värderingsförskjutning på gång i samhället? En värderingsförändring som lite tillspetsat blir att du ska kunna hämta kraft och rekreation i arbetet för att möjliggöra en aktiv fritid. Kanske en tilltalande förändring men svår för arbetsgivarna att leva upp till.

Jag tror att problemet måste angripas från två håll. Minska våra prestationskrav, inse att det t ex inte alltid är optimalt att göra karriär samtidigt med familjebildning. Att man inte alltid måste ligga på topp och visa det.

För arbetsgivaren tror jag inte på att en utökad kontroll från myndigheterna. Löser speciellt mycket. Några punkter som jag ser att arbetsgivaren bör göra för att minska arbetsrelaterad stress.

 1. En chef ska ha möjlighet att kunna se sina medarbetare varje dag. Alltså en chef ska ha rimligt stora arbetsgrupper, det är inte ok med grupper mellan 40-100 medarbetare.
 2. Mer stödresurser. Idag så har till exempel en läkare allt mindre tid för patienter utan får sitta och administrera 80% av sin arbetstid. Klart det blir stressande att inte kunna göra det man är anställd för. Samma fenomen ser vi hos cheferna som får allt mindre tid till för sina medarbetare utan får administrera istället.
 3. Det ska vara ok att göra fel. När drivkraften är att undvika att göra fel, snarare än att åstadkomma ett bra resultat så blir det många tokigheter i organisationerna.
 4. Öka mångfalden på arbetsplatsen. En blandning av olika åldrar, kön och nationaliteter med mera bidrar till en större trivsel.
 5. Agera mer långsiktigt och uthålligt. Inte enbart styra efter kvartalsrapporter utan ha ett längre perspektiv.
 6. Se över kontrollapparaten. Vi vet alla att kontroll ”äter” tillit. Viss kontroll behövs naturligtvis men hög tid att ompröva om all kontroll verkligen behövs. Tillit skapar en ökad trivsel och mindre stress.
 7. Sedan säger jag som Richard Branson. ”Nöjd personal ger nöjda kunder som i sin tur ger nöjda ägare”. Svårare än så behöver det inte vara.

Det är inte genom snygga dokument och handlingsplaner på pappret som vi kan visa när arbetsmiljöinspektörerna kommer ut på arbetsplatsinspektioner, som vi kommer att vinna över den ökande utslagningen på arbetsmarknaden. Det är genom att bryta det kortsiktiga ekonomiska tänkandet och se utanför Leaninspirerande nollfelsambitioner utan ser människan i verksamheten. Ha en mer tillåtande kultur.

När det gäller den ”lyckobubbla” som målas upp behövs det en samhällsdiskussion, för inte är det väl meningen att tid för återhämtning och rekreation har flyttats från fritiden till arbetet?

Följ mig gärna på min ”gilla sida” på fb. https://www.facebook.com/HRakuten

Artikel i SvD. http://www.svd.se/naringsliv/karriar/ny-eu-kampanj-jobba-lugnare_3874300.svd

 

Permalink   Allmänt   Kommentarer (3)   Trackbacks ()
 
# 741. Öka effektiviteten men glömmer vi människan?

2014-09-15 -

Läste i P&L #7/8 om att man blir 25% effektivare med team-debrief och började fundera på denna jakt på ständigt ökad effektivitet.

Sverige lär vara ett av de länder i världen som ökat produktiviteten mest uträknat per arbetande person. Vi ser förmodligen en del av effekterna idag med ökad psykisk ohälsa, underbemannade avdelningar. Ökad stress med mera. Mer blir gjort med färre händer helt enkelt. Det behöver naturligtvis inte vara fel och tekniken gör att vi kan bli effektivare med en mindre personalstyrka. Men hur långt kan man gå innan det slår tillbaka?

Det genomgående argumentet för olika metoder är nästan generellt att den ökar effektiviteten. Jag ser annonser om  HR-utbildningar där de lär ut hur du ska ta fram nyckeltal för att övertyga andra om din effektivitet. En välfungerande organisation med medarbetare och verksamhet som utvecklas, där stämningen är bra räcker inte utan det kan endast bevisas med siffror att det är så. Vi ska kunna räkna på alla insatser att det ger klirr i kassan, men ibland har jag en känsla av att vi glömmer i sifferexercisen heliga gral människan. Samt vad kostar det inte i tid och administration?

Jag börjar bli lite trött på allt snack om att öka effektiviteten, tycker det är mer intressant att diskutera kundnöjdhet, motiverad och engagerad personal som skapar ett mervärde för företagen. Därav denna blogg.

Roade mig med att kort googla ökad effektivitet och såg på de första sidorna på över 1100 000 träffar följande. Möjligheten att öka effektiviteten är nästan outtömlig eller..

 • Framgångsrik utveckling ökar affektiviteten med 80%
 • Team debrief ökar effektiviteten med 25%
 • Gemensamma intressen ökar effektiviteten.
 • Jämställdhet ökar effektiviteten.
 • Fika på jobbet ökar effektiviteten
 • Lean Production ökar effektiviteten.
 • Träning på arbetsplatsen ökar effektiviteten.
 • Värdegrund ökar effektiviteten.
 • Kul på jobbet ökar effektiviteten.
 • Agila processer ökar effektiviteten.
 • Nyckeltal ökar effektiviteten.
 • Osv, listan kan göras nästan oändlig.

Visst ökad effektivitet är alltid viktigt i verksamheten, annars är risken stor att man blir utkonkurrerad. Men jag vill lyfta att vi inte får glömma människa i systemet. Glömmer vi det, blir effekterna av våra effektivitetssträvande lätt det motsatta. Här har HR en viktig roll att hitta en bra balans, men säger som entreprenören Richard Branson. Nöjd personal ger nöjda kunder och nöjda ägare. Svårare än så behöver det inte vara.

Följ mig gärna på min ”gilla sida” på fb. https://www.facebook.com/HRakuten

 

Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#740 Snälla kan vara farligare!

2014-08-31 -
Läser en intressant artikel av Fenjima Manrique om att det berömda lydnadsexperimentet där testpersoner fått ge andra elshocker till de dör har fått en uppföljare. Det testet visar att de personer som anses vara snälla ”dödade” betydligt fler än de som inte anses vara det. Varför? Jo de ville vara till lags. Medan personer som ansågs ”elaka” ifrågasatte orderna och till och med vägrade att lyda. http://feber.se/vetenskap/art/303737/snlla_mnniskor_r_mer_bengna_at/

Är det inte samma problem som vi ibland kan skönja bland HR? Av rena glädjen att få tillhöra ledningsgruppen, eller i sin ivriga strävan att komma dit så vill man vara till lags. Jag kan tänka att det är en av de stora anledningarna att inte HR slår igenom på flera arbetsplatser. HR är ofta för snälla och protesterar inte så mycket utan försöker vara följsamma och vara till lags. Effekten blir då det motsatta som i det här experimentet.

Jag har tidigare skrivit att jag önska mer kaxighet och att HR tar för sig och syns mer och ser en relevans i det påståendet genom det här experimentet.

En HR-avdelning, HR-chef som är i ”lojal opposition” är ett framgångsrecept för att få genomslag för sin profession. Så ut och kör på, räta på ryggen och var stolta för om HR gör vad de kan så gör vi skillnad. När såg vi senast vår yrkesförening räta på ryggen och tog en debatt i media för HR:s sak?

Följ mig gärna på min ”gilla sida” på fb. https://www.facebook.com/HRakuten

Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#739. Skämskudde Business Sweden o hur är det med polisen egentligen?

2014-08-05 -

Nu så här direkt efter semestrarna tar jag upp en händelse som hände vid midsommar när allt nästan stänger ner. Läser i SvD o ”Business Sweden i chock”.  Där 60 av företagets anställda fick en brutal midsommarhälsning: Lämna in ditt passerkort före kl 15.

Hela artikeln andas av ett företag med mycket lågt i tak, stor rädsla och inga som vågar uttala sig. Inte ens facket. Alla verkar rädda för  vad ledningen ska göra om personer uttalar sig. All kommunikation ska ske via kommunikationsavdelningen. Vilket verkar vara en avdelning som utvecklat en teknik att gömma sig och inte synas på Business Sweden.

En del var ledsna att man inte fått något avgångsvederlag, men det ska man nog inte räkna med när en verksamhet går så dåligt som Business Sweden verkar göra.

Business Sweden fd Exportrådet som drivs dels av näringslivet och av staten har en viktig roll när det gäller svensk export. Men med det som man verkar se på sin personal så misstänker jag att det är inte supertalangerna som dom nog så väl behöver som söker sig dit. Men har man en organisation som jobbar mer med kontroll än tillit i sitt ledarskap så bir det tysta rädda och frustrerade organisationer. Och vad för gott kommer det ur det?

Tilliten tycks dock finnas för styrelsen och ledningen som sedan 2009 lett verksamheten i en nedgående spiral.  Styrelseledamoten Bo Dankis medger att han har ett ansvar för kaoset och den senaste misslyckade och ogenomtänkta omorganisationen. (Vad vd Ylva Berg anser kommer inte fram i artikeln).

Att genomföra uppsägningar är aldrig lätt och klart det skapar oro och att utsatta personer blir rädda och det är därför bland annat det ligger ett stort ansvar för HR, kommunikation och facken att förklara, stötta och kommunicera. Inte som här gå och gömma sig. Stor skämskudde till HR och kommunikation skulle jag vilja ge ut för här verkar dom ha gått ”hand i hand” och gömt sig.  Men även till ledningen som verkar köra enligt management by fear metoden. Något som jag inte tror bidra till svensk exportutveckling..

Sedan har vi den stora omorganisationen inom polisen som bland annat behandlades i P&L. Finns en del att säga där också där man sagt upp flera chefer som svävar i ovisshet fram till nyår vad de ska placeras. Ett råd i chefsbristens Sverige är att söka chefer inom polisen, det är många som vill därifrån nu. Personer med drivkraft, ofta vana att hantera stora budgetar, personalleda många. De kan lösa kriser och inte tappa fattningen och har bra kontaktnät. För som många har det nu inom polisen är inte eftersträvansvärt. Inga besked var man hamnar, utan kan få vänta i ett halvårinnan besked. Att arbeta och leva i en ovisshet är förödande för motivationen. Finns nog mer att säga där men det får bli i en annan blogg.

Välkomna tillbaka efter sommaren.Sweden 

Artikeln i SvD http://www.svd.se/naringsliv/chockbesked-for-personal-pa-business-sweden_3674730.svd

Följ mig gärna på fb. https://www.facebook.com/HRakuten

 

Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#738. Ekonomisk långsiktighet och hållbar utveckling ett HR-spår?

2014-07-06 -

Kul, nu börjar det röra sig även hos de riktigt stora bjässarna. Unilevers vd  Paul Polman har belönats med Göteborgspriset för hållbar utveckling och för sin kamp mot kortsiktighet kan man läsa i SvD näringsliv den 27 maj 2014 SvD näringsliv.

Unilever har som mål att dubblera sin omsättning och halvera bolagets klimatpåverkan inom 10 år. En av Paul Polmans första åtgärder var att sluta presentera vinsten kvartalsvis. ”Vi gör inga investeringsbeslut på kvartalsbasis” menar han. Han har gett en tydlig signal till investerarna att om du investerar kortsiktigt får du gå någon annanstans med pengarna. Härligt att se storföretag som börjar tänka och agera långsiktigt igen.

Sedan har vi det med hållbar utveckling också, hela värdekedjan ska vara hållbar – från underleverantörer, till de egna fabrikerna, till slutkunden.  Självklart kan vi kanske tycka men ett stort steg i rätt riktning och föregångare för de stora globala företagen. Kanske dags att omvärdera min tidigare mycket skeptiska hållning.

Vilka signaler kan de som arbetar inom HR få ut av detta?

 • Att våga ifrågasätta det självklara i den kortsiktiga ekonomismen. Ekonomismen i sig avskyr friktion och till stora delar så har HR hakat på i det tänkandet. Så våga skapa friktion. En tyst organisation är inte ett tecken på att HR fungerar bra.
 • Att HR på allvar tar tag i och driver frågan om långsiktig hållbar utveckling.
 • Att våga tänka om och gå tillbaka till sina rötter. Eller annars riskerar HR bli den sista som lämnar den kortsiktiga ekonomismens tribun.
 • Att istället för att sätta er in eller räkna på ekonomiska formler för att förklara fenomenet, ta Unilever som ett exempel. Det är ju inte vilket litet skruttföretag som helst.

Följ mig gärna på fb. https://www.facebook.com/HRakuten

 

Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#737. En naiv syn på HR-arbete i semestertider?

2014-06-16 -

Nu så börjar allt fler planera inför sina semestrar och en del bemanningsföretag vädrar extrapengar och positionerar ut sig för att erbjuda semestervikarier. En annons som jag såg i dagens (25 mars) i SvD fick mig att fundera lite.

Rubriken löd. ”Hinner du som arbetar med HR ta semester i sommar?”  Företaget erbjuder bland annat HR Managers och HR Business Partners att kunna ta semester i lugn och ro medan dom sköter ruljansen  under semestern. Men är det så lätt att hoppa in och ta över en HR Manager eller en Business Partners arbetsuppgifter, kontaktnät, relationer, pågående ärenden och processer under en semestermånad.? Har HR-arbetet blivit så standardiserat att det med lätthet kan överföras till externa konsulter medan ordinarie befattningsinnehavare tar sin välförtjänta semester?

Nej så långt tror jag inte att det har gått i dom flesta HR-organisationer och att det här företaget bygger sin verksamhet på en väldigt naiv syn, eller varför inte en felaktig syn på vad HR-arbetet innebär i vardagen.

En HR Business Partner eller en HR Manager eller egentligen all HR-personal ska fungera som organisationens nervsystem, blodomlopp som man inte ersätter så lättvindigt. Eller är det som den här annonsen antyder att HR-professionen är en lätt utbytbar del? Sedan är det ju helt klart att HR inte ska känna sig oersättliga för det är ju ingen, och visst ska man kunna ta semester utan att verksamheten rasar,  men då är det vanlig planering och framförhållning som gäller. Det är inte bara att lämna över en stafettpinne till någon annan under några semesterveckor som det här HR-företaget tycks tro.

Följ mig gärna på fb https://www.facebook.com/HRakuten


Permalink   Allmänt   Kommentarer (3)   Trackbacks ()
 
#736 Vill vi ha "högt i tak" på våra arbetsplatser?

2014-06-08 -

Läser i SVD Brännpunkt att ”Fler är rädda för att kritisera”.  Här är det fackförbundet ST som har genomfört en undersökning bland statliga anställda som omfattas av grundlagsskyddad meddelandefrihet.

Den här undersökningen stärker tyvärr min uppfattning om en negativ utveckling där taket har har sänkts betydligt ute på våra arbetsplatser.

Toleransen mot avvikare, personer som säger ifrån protesterar passar inte in i dagens slimmade organisationer då dom tar tid, och allt som tar tid ska i vårt processinriktade  anorektiska arbetssätt tas bort.

För några år sedan läste jag en undersökning som visade att 70% av dom som protesterat efter tre år blivit antingen omplacerad, fått lägre lön eller slutat. Den här undersökningen bekräftar att tyvärr så verkar det inte har blivit bättre.  Det framkommer här att endast var fjärde  instämmer i påståendet att  de kan framföra intern kritik på sin arbetsplats. Drygt hälften säger att de har råkat ut för repressalier för att de framfört kritik. En större andel vet eller befarar att kollegor fått nackdelar som sämre karriär,  sämre löneutveckling för att de har kritiserat verksamheten. Fyra av tio anser att det har blivit lägre i tak under de senaste tre åren.

Hur många har inte suckat när en kritisk person ifrågasatt beslutsinriktningen  och tänkt att kan hen inte vara tyst så att vi kan gå från det här mötet. I värsta fall så kallas personalavdelningen in för att sätta in åtgärder mot den personen som har så svårt att ”samarbeta”.  Då blir effekten oftast sämre utveckling när det gäller lön och karriär. Något som talas om för personen, då med en önska att personen ska ta sitt förnuft till fånga och sluta. En välkänd process som till slut obönhörligt leder fram till tysta och rädda organisationer med lågt i tak och där personalavdelningen har varit med och bidragit till den utvecklingen, tyvärr.

När kontroll och effektivitet är honnörsord och allenarådande blir det lätt den här utvecklingen.  Därför är det viktigt att du som chef stimulerar till konstruktiv kritik och drar öronen åt er om det är tyst runt om er.

Personalavdelningarna borde ta ledningen i den här frågan för att få en dynamisk organisation med  högt i tak. Där det accepteras även avvikande åsikter från den ”gängse” uppfattningen.  Idag så verkar det tyvärr vara tvärtom då personalavdelningen ofta okritiskt inför åtgärder som gör att avvikarna sållas ut från organisationen. Visst man kanske ser att man gör företaget en tjänst kortsiktigt, men långsiktigt så är det förödande för verksamheten. För vem vill i längden arbeta i ett företag med lågt i tak?  Det blir tyst visst och rädslan kan göra att utvecklingen stannar och talangerna söker sig därifrån.

Så då till frågan i rubriken. Jag tror att vi vill ha högt i tak, men vi verkar medvetet eller omedvetet arbeta i motsatt riktning. Dags att ändra på det, eller…

Länk till artikeln. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-ar-radda-for-att-kritisera_3559466.svd

Följ mig gärna på fb. https://www.facebook.com/HRakuten


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
# 735. HR:s roll när mediadrevet går mot cheferna.

2014-06-02 -

Läser i P&L #3 (Personal & Ledarskap) att ”varannan kommunchef med ansvar för vård och omsorg upplever en stressreaktion i samband med sin kontakt med medier”.

Det är kanske inte så underligt eller förvånande egentligen. Men att talespersonerna som utsatts för kritisk granskning fick frågan vilka de fått mest stöd från så kom sist på listan, den närmaste chefen, kommunikationsenheten och HR-enheten.

Jag kan nog tycka att HR-enheten borde ligga längre fram, eller visar resultatet att det finns ett förakt för chefer inom HR.  Som man ibland kan finna i uttryck som ”det kan chefen göra – det har hen betalt för”. Så när chefen står inför ett mediedrev så backar HR in i sina rum och gömmer sig istället för att stötta chefen. Eller ännu värre vänder kappan efter vinden och underblåser stormen.

Väldigt ofta så påtalas det att HR ska stötta och coacha cheferna, men varför backar man då när det blir skarpt läge? Hur tror man för de HR-avd som inte stöttar att man bygger upp ett långsiktigt förtroende om man har den inställningen. HR måste väl kunna stå upp för sina chefer och inte som enligt den här undersökningen lämna dom i sticket. Här verkar förövrigt kommunikationsavdelningen och HR  ”gå hand i hand” vilket inte  gör saken bättre. Så ni som inte redan gör det är min rekommendation att gå ut och visa cheferna att ni stöttar dom såväl i medgång som motgång.

Noteras att det står också att 44% av cheferna upplevde mediegranskningen som en negativ erfarenhet så visst finns det att jobba med. Tycker att HR ska ge cheferna åtminstone en klapp på axeln för allt de kan få utstå.

Ur forskningsrapporten ”Att möta media och undvika personfokuserade drev” 

Följ mig gärna på fb www.facebook.com/HRakuten

 

Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#734. HR och företagsledningen.

2014-05-25 -

Läser en artikel i P&L från 2014-03-12 om att arbetsgivare efterlyser utbildning i förmånsfrågor. HR-direktören på SKF som tycker att man inte kan gnälla om man inte försökt att agera. Så långt är jag med det är alldeles för många som gnäller utan att försöka göra något. Men resten av artikeln fick mig att fundera lite.

Hon menar för att förtjäna sin plats i ledningsgruppen måste man förstå en resultat och balansräkning och affären. Visst affären är viktig i den bemärkelsen att förstå varför kunden köper just den produkten/tjänsten. Vad produkten innehåller specifikt håller ingenjören/konstruktören reda på. Att läsa en resultat och balansräkning är inte någon raketforskning och det kan man lära sig snabbt och här håller ekonomerna superkoll på ekonomiska utfallet. Jag anser att HR förtjänar sin plats i ledningsgruppen när man kan motivera och argumentera utifrån ett HR perspektiv och föra in det tänkandet i ledningsgruppen. Våga vara i lojal opposition i ledningsgruppen.

Vidare framkommer att ”HR ska först och främst vara företagets röst”. ..”När tusentals jobb ska bort är det ingen tvekan om vad HR har för roll” menar hon. Ska jag tolka det som att HR ska vara som en megafon som likt en papegoja upprepar vad ledningen säger och att sedan sitta och göra turordningslistor och kretsar? Är det inte en väldigt reaktiv hållning? 

HR ska i så fall både vara en megafon inåt mot ledningen och utåt i företaget. När det gäller varsel så vet vi att 60% av alla varsel inte genomförs.  Varsel har för många börsbolag mer blivit en marknadsföringsåtgärd för att visa musklerna.. Borde inte HR i de här fallen mer försöka få balans och påtala de negativa konsekvenser som ett varsel kan innebära än att krasst konstatera att nu får vi göra nya kretsar och turordningslistor igen?

Håller inte HR på att distansera sig från verksamheten och vad som händer utanför mötesrummet? Finns tydliga tecken när företagsledningar får kalla in facket för att få reda på hur det står till i företaget för HR har ingen aning. Ska det vara så? Nej HR har mycket att tillföra i kunskap till företagsledningarna utifrån sitt arbetsområde. Men då gäller det att vara bra på det och det finns andra som är bra på andra saker  så samarbeta och ha förtroende för varandra. Eller ska HR bli dom sista att tappa ekonomkomplexet?

Sen har vi det där med utbildning i förmånsfrågor.

Först försökte hon med Handelshögskolan i Göteborg som inte alls responderade, men sen kom Göteborgs universitet och personalvetarprogrammet och visade sitt intresse. Jag kan nog tycka att heder åt Handelshögskolan i Göteborg då man ute i näringslivet verkar ha glömt bort att universiteten är och ska vara självständiga, autonoma och inte ska styras vare sig av politik, ekonomi eller samhället i övrigt.

Förövrigt så finns det forskning inom t ex bonusar som enhetligt visar att bonusar oftast är kontraproduktiva. Hur mycket har börsföretagen brytt sig om det. Inte vad jag kan läsa i tidningar i alla fall. Är man här ute efter en akademiker som i efterhand kan ratifiera höga bonusar som ändå har beslutats någon annanstans utan inblandad sakkompetens? Ja då är det nog bra att universiteten inte lyssnar på lockropen.

Följ mig gärna på fb. www.facebook.com/HR-akuten


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#733. Flest rätt vinner

2014-05-21 -

Läser en artikel i DN som heter ”Jakten på en perfekt anställd”. Länk i slutet av bloggen.

I artikeln beskrivs att företaget har utvecklat ett nytt personlighetstest, ett ”självskattningstest” som det redan finns ett antal av på marknaden. Består av mellan 150-300 frågor där man svarar på frågor i formen ”håller helt med ”till ”håller inte alls med”. Företaget anser att de som lyckas bra på testet har goda möjligheter att få jobbet.  Det är väl förmodligen enbart lönefrågan som det hänger på, för vidare talar testkonstruktören om att ”tidigare pratades det mycket om att testerna användes som diskussionsunderlag men nu går det mer och mer åt att rekryterare använder testet som beslutsunderlag”. Något som kan bekymra mig och det är väl de flesta teskonstruktörer och kontrollfreaks ”våta” dröm att minimera mänsklig involvering och gå på testresultatet direkt som ett beslutsunderlag.

-Tänk vad tid och folk och därmed pengar som kan sparas. Inga tidskrävande intervjuer som tar resurser i anspråk, utan bara välja ut den som kommer bäst ut i testet som kanske tar 20 minuter. Testet kan med fördel göras hemma, bara att skicka kandidaterna en länk. Urvalet av personerna som ska göra testet får en scanningsrobot klara av. Vi matar bara in ”rätt” kravprofil som kunden vill ha till roboten så sköter den resten, så bekvämt…..eller

Nej det här är en utveckling som jag är mycket tveksam till och trots att testkonstruktören är psykolog och hävdar att det kan öka mångfalden är jag ytterligt tveksam. Tror dessutom att den kan slå ut vissa grupper. De som har svenskan som andra, tredjespråk, dyslektiker men även de som haft en bedrövlig dag på jobbet eller  hemma, men även någon annan frustration som ligger på, För att inte tala om ifall testet är könsneutralt Nej jag är övertygad på att det är viktigt att träffa människan och att rekrytering inte enbart ska ses som att söka efter en person som ska fylla en färdigdefinierad fyrkant på företaget. Vi måste sluta att ha ett bristfokus och mer titta på vad personen kan tillföra företaget. För att klara av det behövs fortfarande duktiga rekryterare. Visst använd gärna tester om ni vill det,  dock som diskussionsunderlag för det är mer än en gång jag har sett tester som slagit helt fel.

Följ mig gärna på min gillasida på fb. http://www.facebook.com/HRakuten

http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/jakten-pa-en-perfekt-anstalld/


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#732. Dags för HR att se människan bakom siffrorna.

2014-03-21 -

 

HR står för Human Resources det vet de flesta. De senaste 30-åren har det största fokuset varit på resources alltså ekonomi och kontroll. Ett faktum/fenomen som vi har tagit upp ett flertal gånger och finns även beskrivet i boken ”Bortom Tankefällan”.

2008 så går Sveriges HR-förening ut med stridsropet ”Sluta curla – börja leana” på HR-dagarna och Lean börjar inom en del HR-kretsat betraktas som den slutliga patentlösningen på alla problem och människan kommer allt mer i bakgrunden.  Human delen överlåts till en coach-marknad medan HR mer fokuserar på kontroll, ekonomi, processer och standardiserade mallar. I alla fall inom vissa grupperingar.

Jag blir inte förvånad, men lite beklämd och kan inte annat än hålla med HR-chefen som utbrister på sin facebooksida att ”var är människan” efter att hon lyssnat på ett HR-seminarie. Orden risk och modeller fanns det med i varje mening, men inte ett ord om människan.

Med detta i bakhuvudet så föll ögonen på ett välexponerat HR-seminarie. Där fann jag rubriker som, Undvik HR:s överoptimism ”en annan var HR-funktionen har inte obegränsat med resurser”.

Jag har ändå varit med i HR-svängen i 30-år, men aldrig känt att HR varit överoptimistiska, utan snarare tvärtom. Heller aldrig sprungit på en HR-avdelning som tyckt att de har obegränsat med resurser.  Tvärtom så har det snålats ner en hel del inom området tyvärr och HR lider inte av överoptimism utan snarare tvärtom. Känns tyvärr mer som att seminariet mer bygger på fördomar och en naiv syn som arrangören har om HR, än på praktisk verklighet.

Nej jag anser att HR är mycket mer än nyckeltal, mallar, standards, ekonomi och standardiserade processer. Vi är duktiga på att hantera människor och den potential som finns där. Alla människor är olika och går inte att trycka in i en färdigdefinierad fyrkant eller mall som är lika för alla. I alla fall inte utan negativa konsekvenser.

Jag tycker att det är hög tid att HR ändrar fokus från synen att människan är en siffra, nyckeltal eller en osäker kostnadpost. Utan mer fokuserar på Human delen och ser den utvecklingspotential som finns där. Många arbetsplatser skulle bli både mer trevliga som innovativa och ”takhöjden” skulle kunna öka betänkligt. Lite mer tillit och lite mindre kontroll skulle heller inte skada. Vad är det för fel med lite handlingsfrihet?

Jag tror att HR har en stor roll i framtiden, men då gäller det att vi släpper ekonomi och standardiseringskomplexet och inriktar oss på det vi kan bäst, nämligen människan och att vi ser den potential och möjlighet som finns där. Däremot så samarbeta gärna med duktiga ekonomer som ser potentialen med HR och undvik dom som bara ser till nästa kvartal vill ha standardlösningar och som tror att alla problem i världen skulle vara lösta om alla kunde ekonomi. Det finns en positiv framtid för nu går ju t o m  kända ekonomipristagare ut och säger att problemet idag är att ekonomerna slutat lyssna på sociologerna . Så visst är det time för Human nu. Bara du är villig att ta steget och tro på din profession och tro på människan före systemet. HR behövs alltmer i framtiden då allt inte kan omvandlas till siffror, diagram och svårtydda processkartor.

Följ mig gärna på min fb sida. www.facebook.com/HRakuten

 

Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
#731. Cheferna mår dåligt och vi fortsätter som inget har hänt.

2014-02-10 -

Läser om en undersökning som bl a tidningen Chef har gjort att fem av tio chefer har varit deprimerade någon gång under de senaste fem åren. Tre av fyra har sömnsvårigheter och över hälften har upplevt ohanterlig press. Länk till artikeln nedan.

Ja inte är det underligt så som chefsrollen har utvecklats och nu ser vi dess biverkningar. Men istället för att se vilka förutsättningar som chefen arbetar under så har man de gamla vanliga (inte längre så effektiva) medlen att ta till. En slutkörd chef skickar vi kanske på en ledarutvecklingskurs så hen kan bli bättre, vi ger chefen en personlig coach som ska hjälpa till. Tar fram ett ytterligare ”stödsystem” eller process som komplement till alla övriga som chefen redan har. Eller så ser vi helt enkelt till att hen blir bortplockad, förflyttad och rekryterar in en ny chef efter samma kravprofil och ska in i samma miljö som den tidigare ”utbrända”. Eller så tittar vi på att ta bort chefen totalt som fått ett eget uttryck ”holokrati”. Men det vi oftast inte gör är att titta på de förutsättningar och verklighet som chefen arbetar under. Det är som vi försöker bota ett benbrott med att ge ut en värktablett

Vi har till stor del en havererad chefsroll idag, vilket jag har tagit upp ett antal gånger. Det är inte ovanligt att ha mellan 30-100 direktrapporterande, gärna spridda över stora geografiska områden, kontrollen och administrationen har ökat lavinartat den senaste tiden. Samtidigt har stödfunktioner stjälpt över flertalet av sina arbetsuppgifter till just cheferna och det administrativa stödet och assistenterna är bortrationaliserade. Chefsrollen idag har till stor del förändrats från att tidigare vara förändringsledare till förändringshanterare vilket är en stor skillnad. För att inte det ska vara nog så finns det på många håll ett stort förakt mot chefsrollen. Märks ofta genom kommentarer som ”Det kan chefen göra det har hen betalt för”.

Det verkar som den stora industri som byggt upp kring ledarutveckling, coachning, organisation mätning, medarbetarundersökningar och processer bevarar sitt gamla lukrativa invanda tänk och helt lämnar cheferna utan relevant hjälp. Ofta är ”ledarindustrin” företrädda av personer som helt saknar relevant praktisk erfarenhet inom området. Visst kan det gå bra ibland, men alldeles för ofta blir dom låsta i sitt eget komfortutrymme och kan inte se utanför sin lilla box. Ibland kommer man med konstaterande att chefen är som en hamburgare. Har tryck både underifrån och ovanifrån, eller att chefen är som en tratt. Får ta emot alla klagomål och problem. Men vad hjälper det egentligen i chefens situation? Så vi måste kanske inse faktum, att det inte alltid är cheferna som det är fel på och som behöver förändras, utan det är organisationen.

Nej det är hög tid att börja gilla våra chefer och se över under vilka förutsättningar de har för att kunna göra ett bra jobb.

Några förslag:

 • Stödfunktionerna får börja ta tillbaka sina arbetsuppgifter.¨
 • Stödfunktionerna får samordna sig när de går ut till cheferna.
 • Rensa bland stödsystemen, endast de väsentliga/avgörande får vara kvar.
 • Revidera kontrollapparaten, behövs all kontroll?
 • Revidera rapporteringsflödet och redogör vad de används till och vilket mervärde de skapar.
 • Ha ett rimligt antal medarbetare.
 • Får utbildning i att hantera/leda möten. (är ju 50% av arbetstiden).
 • Ge större befogenheter inom sin enhet.
 • Utbilda medarbetarna i organisation och ledarskap.
 • Ge medarbetarna ansvar och svängrum
 • Skapa en mer tillitsorganisation är en mät och kontroll-organisation.

Samt inte minst. HR måste börja prata och verka för Human/människan igen.  Något som till stora delar verkar ha blivit bortglömt.

Följ mig gärna på min gilla sidan på fb. www.facebook.com/HRakuten

Länk till artikeln. http://chef.se/psykisk-ohalsa/

 


Permalink   Allmänt   Kommentarer (3)   Trackbacks ()
 
#730. Chefer gör som Rolling Stones!

2014-02-04 -

Chefsrollen har varit utsatt de senaste 30 åren för en långsam smygande attack av administration och kontrollapparat från sina stödfunktioner . En attack som smugit sig sakta på likt den engelska fabeln ”Boiling Frog”. (handlar om att om man stoppar en groda i vatten och värmer vattnet långsamt så vänjer sig grodan och märker inte faran förrän det är försent).

I #tankefällan har vi tagit upp bland annat den havererade chefsrollen och vi möter ofta ett förakt för chefer som kanske tydligast märks genom kommentarer som ” Det kan väl chefen ordna, det har ju hen betalt för”, eller att det är vanligt att kritik av chefen ges ofta offentligt. Det är få andra yrkesgrupper som behöver utstå sådant.

Vi bedömer sedan cheferna som om dom hade en arbetssituation som det var för kanske 30-år sedan. Där dom hade bra med tid att coacha och utveckla både sina medarbetare och avdelning. En tid som dom inte har idag då stödfunktioner har lämpat över arbetsuppgifter som dom tidigare skött till chefen. Samtidigt som vi har tagit bort assistenter och andra personliga stöd samt ökat antalet underställda direktrapporterande. Inte undra på att allt färre vill bli chefer.

Cheferna måste sluta att bli som ”kokta grodor”, utan göra som Rolling Stones. De skickar ut en ”rider” som talar om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att de ska göra en bra spelning, ett bra jobb.

Hur skulle en ”Ledar rider” kunna se ut?

 • Att hantera ett rimligt antal medarbetare.
 • Att ha system som utgår från chefens och verksamhetens behov.
 • Enkla att hantera.
 • Utprovade i samarbete med cheferna
 • Redovisning av vad alla rapporter används till och vilket mervärde de skapar.
 • Alla större förändringar måste diskuteras och förankras innan sjösättning.
 • Att minimera förändringshantering till förmån för förändringsledning.
 • Att alla krav på förändringar har en kostnad/intäktsanalys.

Så alla chefer/ledare. Res på er och ställ krav, samt att här ser jag ett gyllene tillfälle för HR-avdelningarna att istället för att skicka mer krav på cheferna börjar gilla sina chefer istället och börjar avlasta dom.

Vi har bra chefer i Sverige, men det är inte alltid vi ger dom möjlighet att få vara justa bra chefer/ledare.

Följ mig gärna på min sida på fb. www.facebook.com/HRakuten

 


Permalink   Allmänt   Kommentarer (2)   Trackbacks ()
 
#729. Chefer nästa bristyrke?

2014-01-26 -

48 chefer kommer att gå i pension varje dag under de närmaste tio åren skriver ledarna i en rapport. På ett annat ställe läser jag en förvånansvärd låg siffra som att endast 5 % av respondenterna på Folkuniversitetets ”Mitt i karriären-barometer” ser ”uppnå chefsskap eller ledande befattning” som en av sina huvudsakliga drivkrafter i yrkeslivet.

Att allt färre vill bli chefer är ingen nyhet, men med den rådande pensionsbomb av chefer och allt färre som vill aspirera till chefsbefattningar så får vi problem.

I boken ”Bortom Tankefällan” beskrivs hur chefsrollen under de senaste tjugo åren havererat. Det har blivit alltmer tid för administration och kontroll och mindre tid för coachning och utveckling av medarbetare och avdelning. Så det är ju inte underligt att fler och fler drar sig för att bli en i många fall både föraktad och illa omtyckt chef som till den största delen får administrera, följa strikt  olika processmanualer och kontrollera istället för att leda och utveckla sina medarbetare och enhet.

Det andra stora problemet är att den ”platta hierarkin” har medfört att åtminstone i den offentliga sektorn  har cheferna alldeles för stora arbetsgrupper med kanske 40-100 direkt underställda. Klart det inte kan fungera optimalt att vara en ledare i en sådan situation.

Våra stora artister skickar ut en ”rider” innan de ska komma och uppträda på en plats. I ridern står vilka förutsättningar som måste finnas på plats för att de ska göra en optimal spelning. Vi skulle behöva något liknande när det gäller chefer. En uppgift som om inte annars HR borde kunna ta på sig för att skapa realistiska chefs och ledarroller och inte bara överösa cheferna med nya uppgifter, komplicerade kompetensdatabassystem med mera.

Det finns en ljusning i sikte och det är kvinnorna som kommer in som ledare idag. Det visade sig tidigare under året i en undersökning att 50% av kvinnorna kunde tänka sig en ledarroll under förutsättning av att det fanns rätt förutsättningar. En utveckling som jag tycker pekar åt rätt håll, men vilket håll pekar HR? Är man beredd på att slåss för att införa fler chefsnivåer och att ge administrativ hjälp som den stödfunktion man egentligen är. Låt 2014 präglas av att HR blir chefens bästa vän och hjälper till att skapa bra förutsättningar och bannlys uttrycket jag alltför ofta får höra. ”Det kan chefen göra det har hen betalt för”

Följ mig gärna på min gilla sida på fb. https://www.facebook.com/HRakuten

 

Permalink   Allmänt   Kommentarer (3)   Trackbacks ()
 
Blogg #728. Är du där du vill vara?

2014-01-16 -

Var och lyssnade på Christer Olsson för ett tagr sedan då han höll ett fantastiskt seminarie och då jag träffade honom i pausen så berättade han för mig att han alltid läser mina bloggar och artiklar så kände jag att jag måste läsa hans bok ”Vart är du på väg och vill du dit?”

Jag hann inte mer än att läsa inledningen där han frågade  ”är det där du vill vara när du fyller 85?

Då kom jag att tänka på sjuksköterskan Bronnie Ware som arbetade med människor under sina sista veckor i livet. Hon uppmärksammade att det  vanligaste var att de ångrade att de inte hade uppfyllt sina drömmar, utan att de lyssnat på andra människor  och inte gjort vad de själva ville.

Här är hennes top fem lista om vad som de ångrade mest.

1.”Uppfyllt sina drömmar, i stället för att lyssna på andra.
– Det här var det vanligaste av allt. Många hade inte ens uppfyllt hälften av sina drömmar, och tvingades dö med den vetskapen. De önskar att de levt sina liv som de själva velat, och inte det liv som andra förväntade sig att de skulle göra

.
2. Inte jobbat så hårt.
– Varje man sa likadant. De missade sina barns uppväxt och hade velat spendera mer tid med sina fruar. Alla män jag pratade med ångrade djupt att de hade låtit jobbet ta så stor plats i sina liv.

3. Vågat säga ifrån.
– Många människor höll tyst för att inte riskera vänskapen med andra. Som ett resultat av det fick de alltid böja sig och fick ett mediokert liv, utan chans att bli den de verkligen hade kunnat bli. Många utvecklade en bitterhet över detta.


4. Haft bättre kontakt med vännerna.
– Det är först på dödsbädden som de flesta människor inser hur mycket de saknar sina vänner. Och under de sista veckorna av livet är det svårt att få kontakt med alla. Många av patienterna hade haft fullt upp med sina egna liv och tappat kontakten med sina vänner. Alla saknade dem när de dog.


5. Tillåtit sig själva att vara gladare.
– Många förstod inte förrän på slutet att känna glädje är ett val man kan göra. De hade stannat i gamla hjulspår och behållit den familjära säkerheten. Rädsla för förändringar hade gjort att de låtsades vara nöjda med tillvaron, fast de i själva verket längtade efter att få skratta på riktigt och ha riktigt kul igen.”

Några mönster tycker jag verkligen går igen i arbetslivet. speciellt nr 3. Våga säga ifrån och nr 5. Att man går på i samma hjulspår för att det känns tryggast. Rädslan har gjort att man låtsas vara nöjd med tillvaron. Samt detta hur många skrattar och har kul på sina arbetsplatser, riktigt kul?

Så visst behöver vi tänka efter vart vi är på väg och om vi vill dit? 

Följ mig gärna på min fb https://www.facebook.com/HRakuten

 


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#727. Börsstyrelserna som avskräckande exempel

2014-01-02 -

Läser att det är ett ”måste” att lära sig utnyttja de anställdas nätverk vid rekrytering. Nu har man slängt in en engelsk term och menar att alla företag måste ha ett ”referral program”. En gammal rekryteringsmetod med nytt namn och inte blir den bättre för det!

Jag kommer osökt att tänka på det som stod i SvD Näringsliv 18 nov. ”För många kopior i börsstyrelserna och rapporten ”Lika barn leka bäst”.

Börsstyrelserna rekryterar från sina egna nätverk och därför har vi en väldigt liten och homogen grupp som inte släpper in dom som inte tillhör ”gruppen” Är det så vi vill ha det i företagen?  Artikel i slutet på bloggen.

Kommer även att tänka på Jusektidningen som skrev att ”kontakter går före kompetens” om risken med sk. kompisrekryteringar. Som gjort att endast 3 av 10 rekryteras på meriter. Viktigt att känna rätt personer och även den frustration om inte ”min” kompis får jobbet. I Jusektidningen varnades det för maffiametoder och lätt att komma i utpressningsliknande situationer.

Så det där snacket om att det är ett måste i framtidens rekrytering med "referral program" tar jag allt med en nypa salt.  Gäller att tänka lite längre och #rekryterasmartare.

För risken som sagt med denna typ av rekryteringar är bland annat att du skapar väldigt homogena grupper, vilket jag kan tycka att vi har alldeles för mycket av redan idag.

Nej professionalisera rekryteringen till personer som inte enbart går på magkänsla (för att gå på magkänsla anser jag att du måste vara professionell och inte gå på att rekrytera din avbild, eller styrd av fördomar).

Nej jobba med att bredda rekryteringsbasen, se på vad personen kan tillföra i din organisation, använd flera rekryteringsstrategier, fastna inte  i en talangjakt utan bredda rekryteringsbasen.  Samt sist men inte minst, det är inte alltid kompisar till redan anställda har den bästa kompetensen.  Kan kännas lätt, effektivt och snabbt men det kan kosta i längden om man inte ser upp.

Rekrytering är ingen enkel ”kvick fix” som en del vill få det till,  det kräver en viss grundläggande kompetens för vem vill egentligen göra fel. Det är dyrt. #rekryterasmartare. 

DN: http://www.dn.se/ekonomi/klonade-man-i-bolagens-styrelser/

Jusek: http://www.jusektidningen.se/jusektidningen/nyheter/tema1/sju-av-tio-jobb-tillsatts-via-kontakter/

Följ mig gärna på fb https://www.facebook.com/HRakuten


Permalink   Allmänt   Kommentarer (3)   Trackbacks ()
 
#726. Samarbeta mer och "Keep it Simple"

2013-12-15 -

Finansmannen Robert Weil uttryckte i DN något som jag tycker är väldigt bra ”Hur ska vi veta vilken innovation som behövs om vi inte har förmågan att sätta oss in i människors förutsättningar och samhällets förändringsprocesser?”

Jag tycker det är mycket klokt sagt och som HR borde ta till sig då det stärker HR:s roll i organisationer och företag. Hörde av en av nobelspristagarna i ekonomi som uttryckte att problemet idag är att ekonomerna tittar på sina modeller och har slutat lyssna på sociologer och beteendevetare om hur människan interagerar.

Tänk om vi kunde få stopp på alla inom HR och ekonomer som tycker att just HR ska lära sig mer ekonomi, (annars förstår ekonomerna inte vad vi säger). Vi behöver alla diciplinerna och tillit till varandras kompetens, inte att HR ensidigt ska lära sig mer ekonomi som då sker på bekostnad av att förkovra sig vidare inom sin egen disciplin.

Lär vi oss att samarbeta och lyssna på varandra på jämbördiga villkor så har vi kommit långt. Lägg ner ”fikonspråket” och ”keep it simple” då är jag övertygad att det kommer att hända saker och utvecklingen tar fart.

Följ mig gärna på fb. www.facebook.com/HRakuten


Permalink   Allmänt   Kommentarer (0)   Trackbacks ()
 
#725.Ersättningsrekrytering som stagnerar

2013-11-26 -

 

Blir det inte lätt lite galet när vi kör ersättningsrekryteringar?

Allt oftare kan man läsa om arbetsgivare som meddelar att de inte kan hitta rätt kompetens. Den ”lilla” skaran av talanger räcker inte till och företagen anmäler sig till dyra seminarier om ”Employment Branding” i tron att det ska rädda dom och förse företaget med toppkandidater, eller hitta den som ingen annan har sett. Men blir det verkligen så?

Företagen och organisationerna lär sig vad som ”talangerna”, ungdomarna eller vad man nu söker efter tilltalas av och går ut i annonser och erbjuder det. Men tyvärr så är min erfarenhet att organisationerna är trögre än att de ändras tvärt efter en kurs och blir modern och anpassad efter de nya talangerna.  Nej det blir oftast mer ord är ”verkstad”.

Den andra faran är att man försöker hitta en ersättare till någon som har slutat, jämför med dennes kompetens och förmåga., inklusive sociala  ”Vi måste hitta en ny Elin

Kraven och önskemålen sätts då ofta att perfekt matcha in en ny person som är så lik ”Elin” som möjligt och har ett bristfokus på fylla den lilla fyrkanten ”kostymen” i organisationen så att hjulen kan snurra på så som de alltid har gjort.

Till sin hjälp anlitar man för dyra pengar rekryteringskonsulter/byråer som ska leta efter den nya ”Elin”. Men var ligger förändringen och utvecklingen där? Visst alla är inte lika men jag tror att vi ibland måste börja tänka lite annorlunda för att få lite mer fart och skapa nya möjligheter och ser över kanten. Annars kan risken bli överhängande att det blir ett nytt sk. "Facit-fall".

Nej jag tror på att byta perspektiv. Detr börja bli dags att titta på individen som söker ett arbete och fundera på ”Vad kan han/hon göra för oss”, istället för att leta fel, vad som inte matchar helt en kompetensprofil eller magkänslan. För magkänslan vet vi ju alla att den ger positiva signaler till en som liknar en själv. Och vem vill ha en organisation där alla är och tycker lika, vilket i sin tur kan vara livsfarligt.#rekryterasmartare

Följ mig gärna på min fb sida. www.facebook.com/HRakuten

 

 

Permalink   Allmänt   Kommentarer (1)   Trackbacks ()
 
 Bloggens startsida
Till bloggens startsida
 Senaste inläggen
#744 sista bloggen på P&L

#743. Vad väljer/föredrar HR - människa eller system?

#742 Lugnt på jobbet för en aktivare fritid?

# 741. Öka effektiviteten men glömmer vi människan?

#740 Snälla kan vara farligare!

 Arkiv
Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

November 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Mars 2012

Februari 2012

Januari 2012

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009

Januari 2009

December 2008

November 2008

Oktober 2008

September 2008

Augusti 2008

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

April 2008

Mars 2008

Februari 2008

Januari 2008

December 2007

November 2007

Oktober 2007

September 2007

Augusti 2007

Juli 2007

Juni 2007

 Favoritlänkar
DN-artikeln

Facebooksidan

HR-akuten

HRsociety

Noden

 Sök på Magnus HR-blogg
 
 Magnus HR-blogg
Namn: Magnus Dalsvall
Ålder: 54 år
Jobb: HR-trendspanare, debattör i HR och partner i HR-akuten.
Snabbcv: Personalman Volvo Aero Engine, Personalchef/direktör på SAS Sverige, BP Sweden, Telia Data, FMV och Solna stad
På gång: 2008 års HR-visionär, driver en tankesmedja och har startat ett nätverk: Fenix- HR ut ur askan.
Privat: En son Douglas 18 år, hundägare till Ozzi en Bearded Collie
HRsociety är tidskriften Personal & Ledarskaps digitala mötesplats och presenteras i samarbete med Sveriges HR-förening.
Frågor om annonsering och nyhetsbrev besvaras av Fredrik Johnsson på Annonshuset AB, tel. 08-662 75 04.
Frågor om HRsocietys Internetverksamhet skickas till [email protected] eller ring 08-545 684 01.

Övriga frågor hänvisas till Personal & Ledarskap eller Sveriges HR-förening.


Bloggtoppen.se